Nauja rizikos kapitalo iniciatyva Lietuvoje

Europos investicinis fondas (EIF) 2011 m. vasario 2 d. pranešė apie paskelbtą kvietimą naujam Pradinės stadijos rizikos kapitalo ir Rizikos kapitalo fondų (angl. Seed and Venture Capital Funds) finansiniam instrumentui įgyvendinti Lietuvoje pagal JEREMIE iniciatyvą. Naująjį instrumentą sudaro du fondai, kuriuos valdys vienas fondo valdytojas, atrinktas pagal atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą.

Šiam naujam finansiniam instrumentui planuojama skirti 17 mln. EUR (apytiksliai 59 mln. LTL) iš EIF valdomo JEREMIE Kontroliuojančiojo fondo, finansuojamo struktūrinių fondų lėšomis. Taip pat instrumentas papildomai pritrauks privataus kapitalo sumą. Bendros viešojo sektoriaus ir privačių investuotojų lėšos bus investuojamos į didelį augimo potencialą turinčias labai mažas, mažas ir vidutines Lietuvos įmones.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ankstyvos augimo stadijos įmonėms, kadangi naujasis instrumentas leis įsteigti pirmąjį valstybės remiamą Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondą. Atrinkta profesionali fondo valdytojų komanda padės plėtoti idėjas, kurios pavirstų tikru verslu.

Antroji naujojo instrumento dalis – Rizikos kapitalo fondas – galėtų tapti antra pakopa Pradinės stadijos rizikos kapitalo fondo investicijoms ir padėtų toliau plėstis pirmines investicijas gavusioms įmonėms. Šis fondas taip pat papildys šiuo metu veikiančius, pagal JEREMIE iniciatyvą įsteigtus rizikos kapitalo fondus, išplėsdamas galimybes įmonėms pritraukti investicijas, kurių joms gyvybiškai reikia sparčiai plėtrai.

Daugiau informacijos apie kvietimą JER-004/5 galite rasti oficialiame EIF interneto tinklalapyje – http://www.eif.org/what_we_do/jeremie/calls-for-expression-of-interest/2011_Jeremie_Lithuania_004_5/2011_Call_for_EOI_JEREMIE_Lithuania_JER004_5.htm.

Šiuo metu Lietuvoje veikia trys rizikos kapitalo fondai, kurių bendra vertė apytiksliai siekia 57 mln. EUR (196 mln. LTL) ir kurie buvo įsteigti pagal JEREMIE iniciatyvą – „Verslo angelų fondas I“, BaltCap valdomas „Lietuvos MVĮ fondas“ ir LitCapital fondas. „Verslo angelų fondas I“ kartu su privačiais investuotojais „verslo angelais“ jau investavo į tris Lietuvos įmones, taip padėdamas įmonėms sėkmingai plėtoti verslą. Kiti fondai šiuo metu aktyviai analizuoja daug potencialių investavimo pasiūlymų.

Kontaktinis asmuo: Graham Cope, Regiono vadovas Šiaurės Europai, Regional Business Development, EIF, tel. +352 426 688 236, el. paštasg.cope@eif.org.

Šaltinis: www.ukmin.lt.

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas