Nauja mažų bei vidutinių įmonių, dirbančių aukštųjų technologijų sektoriuje, finansavimo galimybė

Pagrindinis šios programos tikslas – užtikrinti aukštųjų technologijų sektoriuje dirbančių mažų bei vidutinių įmonių finansavimą ilgalaikiuose projektuose. Šis pasiūlymas galioja tik toms įmonėms, kurios turi galimybę ateityje įgyvendinti pačias inovatyviausias šiuolaikines mokslo idėjas.
Finansavimo gavimo procesas apima 2 etapus. Konsorciumas privalo turėti bent vieną aukštųjų technologijų MVĮ su visa reikalinga įranga. Ši įmonė vadovaus vystymo projekto rengimui. Paraiškos smulkiems projektams priimamos nuo dabar. Kiekvienai paraiškai finansuoti gali būti skirta iki 1 milijono eurų. Didžiausią dalį paramos gaus dalyvaujanti MVĮ įmonė.
Nuorodos:
Daugiau informacijos apie ateities technologijas ir aukštųjų technologijų MVĮ rasite:
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-open/high-tech-sme_en.html
Informaciją pateikė:
Daiva Vyšniauskienė
Enterprise Europe Network
projekto vadovė / koordinatorė
Kauno PPAR