MVĮ skirtas klausimynas dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama augalų ir miško dauginamoji medžiaga, peržiūros

Augalų dauginamoji medžiaga (ADM) – augalai arba augalų dalys, iš kurių galima išauginti visą augalą, pvz., maistui, pramoniniam naudojimui, miškininkystei arba puošybai (dekoratyvinėms reikmėms). ADM apima sėklas, jaunus augalus ir auginius. ES teisės aktais reglamentuojama ADM gamyba ir pardavimas. Pagrindiniai teisės aktų komponentai yra: 1) veislių registravimas ir 2) ADM sertifikavimas ir (arba) tikrinimas prieš patiekiant rinkai.

Miško dauginamoji medžiaga (MDM) yra konkreti ADM rūšis, naudojama naujiems miškams sodinti ir esamiems miškams atkurti.

Komisija atlieka teisės aktų dėl ADM ir MDM pardavimo peržiūrą. Išsamesnė informacija pateikta įžanginiame poveikio vertinime, kurį galima rasti tinklalapyje „Išsakykite savo nuomonę“.

Čia pateikta peržiūrimų ES teisės aktų apžvalga.

Šis klausimynas skirtas ES mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ). Juo siekiama nustatyti svarstomų ADM ir MDM reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų poveikį MVĮ (išlaidas ir naudą).

Pateikta informacija bus tvarkoma konfidencialiai. Bus skelbiami tik apibendrinti rezultatai, nenurodant konkrečių bendrovių.

Apklausos duomenimis bus dalijamasi tik su Europos Komisija pagal specialų susitarimą arba jie bus pristatomi apibendrinti ir anonimizuoti, juos tvarkant pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas. 

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Apklausoje galite dalyvauti iki liepos 12 d.

APKLAUSA atsakymo ID maloniai prašome atsiųsti žemiau nurodytais kontaktais.

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Beatričė Ozgirdaitė, tel. +370 618 39095, el. paštu: ozgirdaite@cci.lt )
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt )
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Urtė Darulytė, +370 46 39 08 60, el. paštu: een@kcci.lt )