MVĮ apklausa: Kokybiškos stažuotės

Šis klausimynas yra Europos Komisijos pasirengimo iniciatyvai dėl kokybiškų stažuočių, kuria siekiama atnaujinti ir sustiprinti 2014 m. stažuočių kokybės sistemą, dalis. Komisija neseniai atliko stažuočių kokybės sistemos vertinimą, kuris atskleidė keletą sričių, kurias būtų galima tobulinti. Be to, tam tikri suinteresuotieji subjektai, visų pirma jaunimas, paprašė Komisijos šią rekomendaciją patobulinti, pavyzdžiui, įtraukiant galimybę gauti darbo užmokestį ir socialinę apsaugą.

Iš įmonių, kurios pastaraisiais metais turėjo stažuotojų arba norėtų juos priimti, Europos Komisija norėtų surinkti duomenų dėl aspektų, susijusių su:

  1. pagrindiniais stažuočių MVĮ ypatumais ir susijusia verslo praktika;
  2. stažuočių MVĮ sąnaudomis ir jų teikiama nauda;
  3. parama MVĮ, kad jos galėtų siūlyti kokybiškas stažuotes.

Apklausos duomenimis bus dalijamasi tik su Europos Komisija pagal specialų susitarimą arba jie bus pristatomi apibendrinti ir anonimizuoti, juos tvarkant pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

Apklausos nuoroda:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SME_Panel_-_Quality_traineeships

(Atkreipiame dėmesį: atsidarę nuorodą, viršuje, dešinėje, galite pasirinkti Jums patogią apklausos kalbą: lietuvių, anglų ar kt.)

Iš anksto dėkojame už atsakymus.

Apklausoje galite dalyvauti iki lapkričio 10 d.  

Jei turite papildomų klausimų, drąsiai galite kreiptis į EEN konsultantus:

  • Vilniaus, Alytaus, Utenos ir Panevėžio apskričių įmones prašome kreiptis į: Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Kamila Lubytė, tel. +370 618 39095, el. paštu: lubyte@cci.lt )
  • Kauno, Marijampolės ir Šiaulių apskričių įmones įmones prašome kreiptis į: Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Irma Taparauskienė, tel. +370 602 92901, el. paštu: taparauskiene@chamber.lt )
  • Klaipėdos, Telšių ir Tauragės apskričių įmones prašome kreiptis į: Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus (Daniela Diržinskaitė, +370 46 390863, el. paštu: dirzininkaite@kcci.lt )