Muitų suspendavimas

Siekiant stiprinti ES pramonės pajėgumus ir gamintojams palengvinti konkurenciją su trečiosiomis šalimis, ES numato galimybę visiškai ar iš dalies suspenduoti iš trečiųjų šalių įvežamoms prekėms taikomus muitus. Leidžiant įmonėms tam tikrą laiką ar tam tikrą kiekį prekių įsigyti mažesne kaina, tampa įmanoma stiprinti mūsų įmonių konkurencingumą.

   Muitų suspendavimo tikslas – padėti ES įmonėms gauti tokių žaliavų, pusgaminių ar sudedamųjų dalių, kurių išvis negalima gauti ES (arba, jei ir galima, tai labai ribotą kiekį), be įprastų privalomųjų muitų. Jei ES yra gaminamas tam tikras kiekis pageidaujamų produktų, tačiau šis kiekis nėra pakankamas patenkinti visų įmonių poreikius, šių produktų importui galima suteikti tarifines kvotas ar dalinį muito suspendavimą.

   2010 m. sausio 20 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 57 prašymų priėmimo dėl muitų suspendavimo ir kvotų suteikimo funkcija buvo perduota Užsienio reikalų ministerijai. Taigi, nuo šiol Lietuvos įmonės, norėdamos pateikti prašymus dėl muito suspendavimo ar tarifinės kvotos pramoninėms prekėms (Kombinuotosios nomenklatūros 25 – 97 skirsniai), turėtų iki vasario 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų sausio 1 d.) arba iki rugpjūčio 15 d. (kad prašymas įsigaliotų nuo kitų metų liepos 1 d.), užpildyti Tarifo sustabdymo arba kvotos prašymą ir atsiųsti jį Užsienio reikalų ministerijos Išorinių ekonominių santykių departamento Prekybos politikos skyriui el. paštu lina.zigmantaite@urm.lt.

   Daugiau informacijos apie muitų suspendavimą ir tarifines kvotas, taip pat ir prašymo formą, galite rasti Užsienio reikalų ministerijos interneto svetainėje http://www.urm.lt/index.php?-978373267. Iškilus klausimams kreiptis tel. (8 5) 236 2587.

Informacinis šaltinis: Užsienio reikalų ministerija