Moterų verslumas – pagrindinis Europos ekonomikos augimo išteklius

Europos moterų verslo ambasadorių tinklas siekdamas pritraukti daugiau moterų į verslą priėmė 120 naujų atstovių išplėsdamas savo geografinę aprėptį, padidindamas pasiekiamumą ir sustiprindamas poveikį. Šią iniciatyvą parėmė Europos Komisija, kaip savo strategijos dalį, kuri skirta mažo ir vidutinio dydžio įmonių visoje Europoje augimui skatinti.
Nepakankamai europiečių patys pradeda verslą ir įkuria įmones, kurios kurtų augimą ir klestėjimą, prisidėtų prie socialinių ir aplinkosaugos iššūkių sprendimo. Taip iš dalies yra dėl požiūrių į verslumą ir riziką. Nesenai atlikta „Eurobarometro“ apklausa atskleidė, kad 45 proc. ES piliečių norėtų būti savarankiškai dirbantys, lyginant su 55 proc. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV sumažėjo nuo 61 proc. dėl ekonomikos krizės). Be to, Europos verslumo vaizdas rodo didžiulę lyčių nelygybę. Daugiau nei pusė vyrų norėtų dirbti savarankiškai ir tik 39 proc. moterų turi panašius siekius. Verslo pasaulyje, nors pastaraisiais metais ir buvo teikiantis vilčių moterų verslininkių skaičiaus augimas, jos vis dar sudaro tik apie 30 proc. ES verslininkų.
Siekiant išspręsti šią problemą, EK inicijavo veiksmus įskaitant 2004 metų veiksmų planą paskatinti moterų vadovaujamų įmonių steigimą. EK taip pat sukūrė moterų verslo portalą (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/portal/index_en.htm), su nuorodomis į kontaktus, renginius ir bendradarbiavimo galimybes valstybėse narėse ir tarp jų bei Europos tinklą, skatinantį moterų verslumą (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/wes-network/index_en.htm), vienijantį vyriausybės atstovus iš 31 Europos šalies, kurie teikia patarimus, paramą ir informaciją moterims verslininkėms.
Viena iš svarbiausių iniciatyvų yra Europos moterų verslo ambasadorių tinklas (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm), kuri buvo numatyta EK 2008 metų Smulkiojo verslo akte (http://ec.europa.eu/enterprise/e_i/news/article_7017_en.htm). Pradėtas 2009 m. spalį dalyvaujant 150 sėkmingų verslo moterų iš 10 Europos šalių, tinklas išsiplėtė 2010 m. gruodžio mėnesį, priimdamas papildomai 120 atstovių iš 12 šalių ir papildydamas tinklo narių skaičių iki 270.
Pirmaisiais tinklo egzistavimo metais 150 atstovių dalyvavo 141 renginyje, kurių auditorija siekė 7600 dalyvių. Duomenys iš penkių dalyvavusių šalių rodo, kad, padedant tinklo atstovėms, buvo įsteigtos 52 naujos moterų vadovaujamos įmonės, įdarbinusios 68 žmones.

Informaciją parengė:

Marijus Muralis

Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas