Mokslinių tyrimų programų įgyvendinimo supaprastinimas

Europos Komisija patvirtino tris priemones, kurios turės neatidėliotiną poveikį Europos Sąjungos 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų ir technologijų vystymo programos (7BP) dotacijų valdymui. Kiekvienas punktas – atsakas į dabartinių ir potencialių FP7 programos dalyvių nuolatinius pageidavimus:
  • ES mokslinių tyrimų dotacijų gavėjams bus leidžiama taikyti savo įprastinę buhalterinės apskaitos sistemą siekiant padengti standartines personalo išlaidas, nekuriant lygiagrečiai buhalterinės apskaitos sistemos tik šiam tikslui.
  • MVĮ savininkai, kurių atlyginimai nėra oficialiai registruojami sąskaitose, dabar galės padengti savo indėlį į mokslinių tyrimų projektus vienodo dydžio išmokomis.
  • Naujai sudaryta valdymo grupė iš įvairių susijusių EK skyrių ir agentūrų vyresniųjų pareigūnų pašalins neatitikimus mokslinių tyrimų finansavimo taisyklėse.
2010 m. balandžio mėn. priimtame komunikate (COM (2010) 187), siūlo tolimesnes supaprastinimo galimybes, kurios taikomos galiojančioje teisinėje sistemoje, o  perspektyvoje ir galimą ES finansavimo nuostatų peržiūrą.
Supaprastinimas yra vienas iš pagrindinių sekančio ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos principų, kurį Komisija ir toliau sieks tobulinti. Komisija pateiks savo pasiūlymus artimiausios programos teisės aktams iki 2011 m. pabaigos, po kurių bus skelbiamos viešosios konsultacijos pavasario pradžioje.

Informaciją pateikė:

Marijus Muralis

Enterprise Europe Network

(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas