Moksliniams tyrimams ir inovacinei veiklai – 20 mln. eurų

Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino naują priemonės „Perspektyva“ schemą, pagal kurią įmonėms, užsiimančioms moksliniais tyrimais, technologine plėtra ir inovacine veikla, bus teikiamos tiesioginės paskolos. Priemonės biudžetas – 20 mln. eurų.

„Bendri mokslo ir verslo projektai sukuria aukščiausią pridėtinę vertę, yra ekonomikos ateitis ir galimybė mūsų šaliai konkuruoti regiono ir pasaulio mastu, todėl mokslo ir pramonės tyrimams, technologijų plėtrai turime skirti labai daug dėmesio. Mūsų siūloma nauja priemonė sudarys sąlygas verslui per trumpiausią laiką rinkai pateikti inovatyvią prekę, paslaugą ar technologiją“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Numatoma, kad tiesioginės paskolos bus teikiamos labai mažoms, mažoms, vidutinėms ir didelėms įmonėms šių įmonių projektams įgyvendinti.

Siekiama, kad įmonės, gavusios finansavimą veikloms, apimančioms pramoninius tyrimus, bandomąsias taikomąsias bei inovacines veiklas, pateiktų rinkai inovatyvų produktą, prekę, paslaugą ar technologiją ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo.

Maksimali paskolos trukmė – 10 metų. Vienam paskolos gavėjui gali būti suteikiamos kelios paskolos, tačiau bendra paskolų suma negali būti didesnė nei 1 mln. eurų. Paskola gali būti suteikta tik tuo atveju, jei projekte dalyvauja nors vienas privatus finansuotojas.

Tiesiogines paskolas teiks UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“), o priemonė bus įgyvendinama per Inovacijų skatinimo fondą.

LR Ekonomikos ir inovacijų ministerijos informacija