Mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) skiriamas finansavimas aukštųjų technologijų tyrimams atlikti

Mažosios ir vidutinės įmonės kviečiamos imtis tyrimų, susijusių su naujomis informacijos bei komunikacijų technologijų kryptimis. Ši programa yra finansuojama pagal „Ateities ir naujų technologijų” atvirą programą (angl. Future and Emerging Technologies Open Scheme). Dalyvaujančios MVĮ gali tapti svarbiu tiltu tarp mokslinių inovacijų ir paklausių idėjų. Programos tikslas – skatinti MVĮ pradėti naujus tyrinėjimus, siekiant įvairinti ir stiprinti mokslinių ir technologinių žinių bazę. Įgyvendinus programą, inovacijų kiekis turėtų stipriai padidėti. Trumpalaikis inovacijų padidėjimas nėra programos siekis.

Europos Komisija rengia paramos programos informacinę dieną, kuri vyks vasario 28 d. Briuselyje.

Išsamiau: http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/events/index_en.htm, http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-open/home_en.html.