Mažos ir vidutinės įmonės: geresnis finansavimo užtikrinimas ir verslumo skatinimas

2012 m. birželio 15 d. Maltoje vykusiame 4-ajame Europos mažų ir vidutinių įmonių atstovų susitikime Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pristatė naujas iniciatyvas ir planuojamus veiksmus, kurie pagerintų MVĮ finansavimą, paskatintų verslumą ir internacionalizavimą. Europos Komisija (EK), siekdama palengvinti verslo finansavimo paiešką, išleido praktinį vadovą, kuriame pateikiama informacija apie 27 šalyse narėse prieinamą viešą finansavimą, kurio bendra suma viršija 50 mlrd. eurų. Taip pat EK pradėjo mokymų kampaniją Europoje, skirtą Enterprise Europe Network, kuri padės MVĮ rasti finansavimo šaltinius. MVĮ gali susisiekti su viena iš 600 Enterprise Europe Network priklausančių organizacijų, kuri suteiks informaciją apie Europos Sąjungos ir nacionalinius finansavimo šaltinius. EK pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani su MVĮ atstovais taip pat aptars galimus verslumo veiksmų plano elementus, kurie paskatintų naujų verslų ir darbo vietų kūrimą. Planą numatoma pristatyti po vasaros pertraukos, o pagrindinis dėmesys bus skiriamas kliūtims, kurios trukdo potencialiems verslininkams pradėti nuosavą verslą bei priemonėms, kurių dėka daugiau žmonių apsispręstų pradėti nuosavą verslą.
„Jei norime skatinti Europos ekonomikos augimą, turime pradėti nuo MVĮ. Verslumo potencialas Europoje nėra pilnai išnaudotas: 45 proc. europiečių norėtų tapti nuosavo verslo šeimininkais, tačiau dabar vidutiniškai tik 10 proc. turi nuosavą verslą. Jeigu galėtume pastarąjį procentą padidinti, galėtume turėti milijonus naujų inovatyvių ir kūrybiškų įmonių, kurios atnaujintų Europos ekonomikos pagrindą, padarydamos jį tvirtesniu, generuojančiu daugiau darbo vietų ir sugebančiu greičiau atsigauti audringoje ekonomikoje“, – sakė už pramonę ir verslumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani.

 

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas