Marie Skłodowska-Curie veiklos programoje „Horizontas 2020 “ – RISE

Lietuvos mokslo taryba ir Europos Komisijos Mokslinių tyrimų agentūra organizuoja informacinį renginį „Marie Skłodowska-Curie veiklos programoje „Horizontas 2020 “ – RISE“. Renginys vyks2015 m. kovo 23 d. 14 val. Lietuvos mokslo taryboje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Marie Skłodowska-Curie veiklomis (MSCA), joms tapus naujosios programos „Horizontas 2020“ dalimi, Europos Komisija toliau skatina mokslininkus siekti karjeros bei stiprinti verslo ir mokslo ryšius. Į Vilnių atvykstantys Europos Komisijos Mokslinių tyrimų agentūros atstovai pristatys naujausias galimybes Lietuvos mokslinių tyrimų institucijų ir neakademinio sektoriaus atstovams dalyvauti MSCA mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo mainų (angl. Reserach and Innovation Staff Exchange, RISE) veiklose, taip pat šiuo metu vykstantį kvietimą teikti paraiškas.

RISE veiklos skirtos universitetams, mokslo centrams ir įmonėms, norintiems dalyvauti mokslinių tyrimų ir inovacijų srities personalo trumpalaikiuose mainuose ir tokiu būdu apsikeisti žiniomis bei įgyti naujos patirties. RISE projektuose gali dalyvauti Europos Sąjungos ir kitų šalių institucijos. Ypač skatinamas mažų ir vidutinių įmonių dalyvavimas.

Registruotis į renginį prašome elektroniniu būdu iki kovo 20 d.

Renginio programa (anglų k.)

Dalyvavimas nemokamas.

Daugiau informacijos apie MSCA.

MSCA paskelbti kvietimai.