Lietuvos inovacijų centro bei Podlaska Regional Development Foundation rengtame susitikime – sėkmingai užsimezgęs tarptautinis metalo pramonės klasterių bendradarbiavimas

Balstogėje 2020 metų kovo 11-13 dienomis vykęs Enterprise Europe Network (EEN) renginys „Metal industry international matchmaking“ Žiedinės ekonomikos klasteriui (koordinuojamam Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos) bei Lenkijos Metalo apdirbimo klasteriui (Klaster Obróbki Metali) buvo itin sėkmingas. Po šių dviejų klasterių atstovų susitikimo, jie nusprendė bendradarbiauti ir derėtis dėl tolimesnių bendradarbiavimo sąlygų.

EEN tinklo koordinatorius Lietuvoje – Lietuvos inovacijų centras, veikiantis kaip daugelio Lietuvos klasterių koordinatorius, į Balstogėje vykusį renginį pakvietė Vilniaus žiedinės ekonomikos klasterį. Šis klasteris, koordinuojamas Vilniaus pramonės ir verslo asociacijos, yra Lietuvos tvarios ekonomikos puoselėtojas, inovatyvios platformos, jungiančios tvarias įvairių pramonės šakų gamybos įmones, kūrėjas. Klasterio nariai siekia sumažinti atliekų kiekį ir maksimaliai išnaudoti išteklius, pasitelkdami naują verslo ir gamybos praktiką – ilgalaikį tvarų projektavimą, remontą, produktų ir dalių pakartotinį naudojimą, perdirbimą ir rūšiavimą.

Lenkijos metalo apdirbimo klasteris, jau keletą metų palaikantis ryšius su EEN biuru Balstogėje, nuolat aktyviai bendradarbiauja su tarptautiniais partneriais. Šis klasteris vienija virš 90 šiaurės rytų Lenkijos regiono įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir plėtros bei verslo įstaigų, veikiančių metalų apdirbimo pramonėje. Tarp klasterio narių yra tiek nacionalinio, tiek pasaulinio lygio gamybos lyderių, aktyviai diegiančių inovacijas.

Vilniaus žiedinės ekonomikos bei Lenkijos metalo apdirbimo klasteriai, „Metal industry international matchmaking“ renginio metu, nusprendė galimas bendradarbiavimo sritis – bendri Europos Sąjungos projektai (pvz. COSME, H2020), bendras dalyvavimas būsimuose renginiuose ir kt. Klasteriai šiuo bendradarbiavimu tikisi gerinti tarptautinį klasterių bendradarbiavimą, dalintis žiniomis ir gerąja patirtimi, susijusia su visuomenės palaikymu verslumui, bei didinti abiejų klasterių galimybes pritraukti išorinių lėšų.