Lietuvos automobilių pramonė aktyviai dalyvauja inovacijų ir skaitmenizacijos procese

Klasteris LAuGEA kartu su įmonėmis UAB „Signeda“, UAB „Jupojos Technika“, UAB „Craft Bearings“ įgyvendino InoConnect projektą, kurio metu dalyvavo potencialių partnerių paieškoje, siekiant kurti naujas intelektines transporto sistemas. Klasteris, pasirinkdamas renginius iš Enterprise Europe Network sąrašo, ieškojo galimybių per juos dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų, ekperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose.

Tinklo renginiuose buvo siekiama užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais, kurie plėtoja MTEPI veiklą vienoje iš šių sričių: intelektinės transporto sistemos, transporto įrenginių gamyba ir diegimas, ITC plėtra, ITS sistemų ir jų karkasų kūrimas ir pan. LAuGEA buvo kaip partnerius telkiantis veiksnys, siekianti skatinti transporto įmonių klasterizaciją.

Projekto metu įmonės kartu sudalyvavo daugiau nei 25-iose verslo misijose, skirtose potencialių partnerių paieškai. Tai buvo tarptautinės transporto parodos skirtingose pasaulio šalyse, B2B susitikimai, tarptautiniai forumai ir kiti renginiai, kurių dėka įmonės atrado naujų partnerių bei išplėtė verslo galimybes.

Aktyvi veikla neapsiribojo dalyvavimu renginiuose ir partnerysčių mezgimu. Kaip Inoconnect projekto rezultatas, buvo suburtas 8 įmonių konsorciumas, kuris pateikė tarptautinę paraišką BEE Net projektui pagal ES COSME programą. Šio projekto tikslas – skatinti mažų ir vidutinių įmonių tarpusavio bendradarbiavimą, skatinant jų dalyvavimą tarptautinėse rinkose. Ir nors dėl susiklosčiusios Covid-19 situacijos pasaulyje įmonės negalėjo įgyvendinti pagrindinių savo tikslų, numatytų projekte, tačiau prisitaikydami prie pasikeitusių aplinkybių, pirmą kartą sėkmingai kartu sudalyvavo hibridinėje Šanchajaus Automechanika parodoje nuotoliniu būdu. 16-toji Šanchajaus tarptautinė Automechanikos paroda apjungė fizinę ir internetinę parodas bei leido pirkėjams susitikti su dalyviais per vaizdo susitikimus ir pokalbius, taip pat pristatė konferencijas, kurių tiesioginė transliacija vyko visame pasaulyje.

LAuGEA sustiprino savo pozicijas klasterių veikloje bei šiuo metu dalyvauja kitame konsorciume pagal H2020-INNOSUP-2020-08 kvietimą „Pan-European advanced manufacturing assistance and training for SMEs“.  Šis projektas jungia 23 partnerius (klasterius) iš 14 Europos šalių, o tai yra daugiau nei 6000 mažų ir vidutinių gamybinių įmonių iš 17 skirtingų pramonės sektorių. Konsorciumas, kuriame savo veiklą tęsia LAuGEA, sieks suteikti pagalbą įmonėms plėtoti veiklas bei rengti mokymus, susijusius su gamybos skaitmenizavimu. Konsorciume kaip partneriai taip pat dalyvauja 29 Europos universitetai bei 26 technologiniai centrai. Todėl artimiausiu metu neabejotinai galime tikėtis naujų pasiekimų ir Lietuvos automobilių pramonėje.