Lietuva ir Rusija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo srityse

2011 12 02. Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos Vyriausybės š. m. gruodžio 2 d. pasirašė susitarimą, kuriame numatomas bendradarbiavimas dėl nacionalinių standartizacijos sistemų tarpusavio pripažinimo.
„Tokio susitarimo reikėjo, nes nevienodos standartizavimo sistemos sudaro technines kliūtis plėtojant ekonominius ir prekybinius santykius tarp šalių“, – teigia ūkio viceministras Daumantas Lapinskas. Pasak viceministro, susitarimas pasirašytas siekiant užtikrinti, kad abiejų šalių produktai būtų suderinami ir nepavojingi gyventojų sveikatai, gyvybei ar turtui. Taip pat, kad pavojingi produktai nepatektų į šalies rinką ir būtų užtikrinta aplinkos apsauga.
Šalys ir toliau galės savarankiškai rengti ir įgyvendinti standartizacijos, metrologijos ir atitikties įvertinimo sistemas, tačiau sutartyje numatoma galimybė bendradarbiauti išvardytų sričių sistemų plėtojimo klausimais, keistis reikalinga informacija. Taip pat, esant abipusiam suinteresuotumui, atlikti nacionalinių etalonų palyginimus tam, kad būtų patvirtintas abiejų šalių etalonų lygiavertiškumo laipsnis. Tai palengvins matavimo liudijimų, išduotų nacionalinių metrologijos institutų, pripažinimą kitoje sutartį pasirašiusioje šalyje.
Už susitarimo įgyvendinimą Lietuvos Respublikoje atsakinga LR ūkio ministerija, taip pat Lietuvos standartizacijos departamentas, Nacionalinis akreditacijos biuras prie LR ūkio ministerijos ir Valstybinė metrologijos tarnyba pagal jų kompetenciją.
Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas