Kvietimas teikti paraiškas tekstilės, aprangos, odos, avalynės sektorių įmonėms bei naujų technologijų kūrėjams

Nauja Europos Sąjungos iniciatyva – European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) – kviečia mažas ir vidutines Europos tekstilės, aprangos, odos, avalynės sektorių įmones bei naujų technologijų kūrėjus teikti paraiškas tarptautiniams bendradarbiavimo projektams.

ELIIT tikslas yra paskatinti tekstilės, aprangos, odos, avalynės sektorių bendradarbiavimą su naujų technologijų savininkais ar kūrėjais tarptautiniu mastu, kurie padėtų tradiciniuose sektoriuose padidinti produktyvumą, integraciją į vertės grandines, išteklių panaudojimo efektyvumą ir sukurtų naujus didelės pridėtinės vertės gaminius ar paslaugas. Projekto rėmuose galima tradiciniuose sektoriuose diegti didelio poveikio (DPT) ir skaitmenines technologijas, dirbtinį intelektą, daiktų interneto ir kitas technologijas. Išsamesnė informacija pateikiama lankstinuke.

Konkursą laimėję geriausi 25 projektai gaus:

– tiesioginę paramą (vertė iki 70 tūkst. EUR);

– ugdomąjį vadovavimą („koučingas“);

– tinklaveiką su specialistais ir kt.

Paraiškų pateikimo terminas – 2020 m. kovo 31 d.

ELIIT iniciatyvos tinklalapyje pateikiama išsami informacija apie kvietimo sąlygas, tinkamumo kriterijus, paraiškos teikimo procedūrą: https://ec.europa.eu/eliit

European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) finansuojamas Europos Sąjungos programos COSME.