Kvietimas dalyvauti pasaulinės klasės gamybos mokymo programoje Japonijoje

EU – Japan centras kviečia teikti paraiškas kitai pasaulinės klasės gamybos mokymo programai Japonijoje ir ieško mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ), kurios norėtų dalyvauti.

Penkių dienų mokymuose susipažinsite su  išsamia Japonijos gamybos metodikos analize – šios žinios padės padidinti  ES įmonių konkurencingumą.

Mokymai planuojami: 2022 m. kovo 7-11 d.
Galutinis paraiškų pateikimo terminas: 2021 m. lapkričio 25 d.

Renginyje kviečiami dalyvauti asmenys (pageidautina su inžineriniu ar moksliniu išsilavinimu), turintys tiesioginę įtaką įmonės gamybos strategijai.

Mokymų programą sudaro:

  • Išsami Japonijos gamybos metodikos analizė
  • Paskaitos, seminarai, kuriuos pristatys Japonijos pramonės ekspertai
  • Apsilankymas gamybinėje įmonėje „Gemba“
  • Įžvalgos po apsilankymo
  • Kitos veiklos

 

Parama:  MVĮ galės gauti 600 Eur dotaciją, kad iš dalies padengtų komandiruotės (kelionės ir apgyvendinimo) išlaidas, kurių organizatoriai neapmoka.

Daugiau informacijos, sąlygos ir forma pildymui:
https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II

Iškilus klausimams rašykite EU – Japan centro atstovui Alessandro Perna, a.perna@eu-japan.eu