Kviečiame teikti paraiškas mokymams apie pasaulinio lygio gamybos praktikas Japonijoje

Informuojame, kad Enterprise Europe Network partneriai, ES – Japonijos centras (angl. EU – Japan centre), siekdamas gerinti ES įmonių konkurencingumą, kviečia teikti paraiškas mokymo programai, kurios metu bus pristatomos Japonijos pasaulinio lygio gamybos metodikos (angl. World Class Manufacturing)

Mokymo programą sudaro:

  • Giluminė Japonijos gamybos metodikos analizė,
  • Japonijos pramonės ekspertų pranešimai,
  • Virtualus įmonės lankymas (Gemba),
  • Virtualaus apsilankymo aptarimas,
  • Kita.

Nuo 1992 metų organizuojami mokymai, dėl kelionių į Japoniją apribojimų, šiais metais vyks interaktyvioje internetinėje platformoje.

Mokymai planuojami: 2022 m. lapkričio 7-11 d.

Paraiškų teikimo galutinis terminas: 2022 m. rugsėjo 13 d.

Mokymuose kviečiami dalyvauti:  asmenys, turintys inžinerinį arba mokslinį išsilavinamus, taip pat galinčius turėti tiesioginės įtakos įmonės gamybos strategijai.

Daugiau informacijos ir registracija: https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-I