Kviečiame teikti paraiškas konkursui „Inovacijų prizas 2011“

„Inovacijų prizas“ – tai kasmetinis konkursas, kurio tikslas skatinti verslų mąstymą, technologinę plėtrą bei suteikti įmonėms galimybę įvertinti savo konkurencingumą ir inovatyvumą. Tai galimybė būti pastebėtam partnerių ir klientų tarpe,pagerbtam verslo ir viešojo valdymo visuomenėje.„Inovacijų prizas“ skirtas ne tik aukštųjų technologijų, tačiau ir tradicinės pramonės bei paslaugų įmonėms, gebančioms verslo procesus organizuoti efektyviau, bei pristatančioms rinkai patrauklius naujus produktus ir paslaugas.

Kiekvienais metais konkursas sulaukia vis didesnio populiarumo, o jame dalyvauja ne tik stambaus verslo atstovai, jau spėję išgarsėti šalyje ir už jos ribų, bet ir naujos įmonės,dar tik siekiančios įsitvirtinti rinkoje naujomis idėjomis ir veržlumu. Kaip rodo laimėtojų atsiliepimai, prizas teikia įvairią naudą: dalyvaudamos konkurse, įmonės gauna objektyvų ir nepriklausomą savo inovatyvumo įvertinimą,o apdovanojimas pasitarnauja kaip puiki rinkodaros priemonė prisistatant klientams, partneriams ir visuomenei.

Inovacijų prizą sudaro:

  • Sertifikatas;
  • Statulėlė (prizas);
  • Teisė naudoti „Inovacijų prizo“ logotipą apdovanoto produkto ar įmonės rinkodaros tikslams.

 Konkursas vykdomas šiose kategorijose:

  • Inovatyvus produktas;
  • Inovatyvi įmonė;
  • Inovatyvus jaunasis verslininkas (iki 30 metų).

Konkurse gali dalyvauti visos verslo įmonės registruotos ir veikiančios Lietuvoje.

Įmonės, norinčios dalyvauti konkurse, turi užpildyti pateiktą paraiškos formą. Kiekvienai kategorijai pildoma atskira paraiškos forma. Prie paraiškos taip pat gali būti pridedama papildoma informacija,priedai (techninis aprašymas, nuotraukos, video medžiaga – skaitmeniniame formate ir pan.).

Užpildytas paraiškos formas: „Inovatyvus produktas“, „Inovatyvi įmonė“ ir/arba „Inovatyvus jaunasis verslininkas“ siųskite el. paštum.ramanauskas@lic.lt

Paraiškos priimamos iki 2011m. lapkričio mėn. 15 d. 17:00 val.

Dalyvavimas konkurse – nemokamas.

Konkurso laimėtojai bus apdovanoti 2011 m. gruodžio mėn.

Paraiškas vertins nepriklausoma ekspertų komisija pagal iš anksto nustatytus vertinimo kriterijus. Vertinama tik įmonės pateikta informacija. Už paraiškoje pateiktos informacijos teisingumą atsako pareiškėjas. Paraiškoje nebūtina pateikti informacijos, turinčios komercinę paslaptį. Konkurso rengėjas užtikrina pateikiamos informacijos konfidencialumą.

Atsisiųsti paraiškos formas:

Daugiau informacijos: Marius Ramanauskas
Lietuvos inovacijų centras
Tel.: 85 2356116
Mob. tel.: 8686 50050
El. paštas: m.ramanauskas@lic.lt
www.inovacijuprizas.lt