Kviečiame dalyvauti apklausoje

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija vykdo apklausą dėl ES bendrosios rinkos ribojimų ir verslo patiriamų sunkumų bendrojoje rinkoje.

Šios apklausos tikslas – nustatyti, su kokiais konkrečiais sunkumais susiduria verslas plėsdamas veiklą į kitas ES ir EEE valstybes (prekių pardavimas įprastiniu ar elektroniniu būdu, paslaugų kitų valstybių ekonominės veiklos subjektams ar vartotojams teikimas). Apibendrinti apklausos rezultatai bus naudojami bendradarbiaujant su Europos Komisija ir kitomis ES/EEE valstybėmis, svarstant galimybę priimti ES teisės aktus, kuriais būtų šalinamos verslo įvardytos kliūtys.

Klausimyną rasite čia: https://www.apklausk.lt/s/5d9ef0ba9cff7