Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo

Europos regionų komitetas (RK) ir Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacija (EUROCHAMBRES) kviečia įmones dalyvauti apklausoje dėl laisvosios prekybos susitarimų (LPS) įgyvendinimo.

ES prekybos susitarimai su trečiosiomis šalimis apima daugiau nei 70 rinkų visame pasaulyje ir suteikia naujų galimybių ES įmonėms, įskaitant MVĮ. Nuo ES eksporto priklauso beveik 36 mln. darbo vietų, iš kurių mažiausiai 6 mln. tiesiogiai sukūrė eksportuojančios MVĮ. Europos, labiau nei daugumos kitų pasaulio regionų, klestėjimas priklauso nuo prieigos prie užsienio rinkų ir ši tendencija ateityje tik stiprės. Iki 2020 m. 90 proc. pasaulinio augimo bus užtikrinama už ES ribų.

Nors pastaruoju metu atlikta reikšmingų patobulinimų, suteikiančių Europos įmonėms daugiau galimybių gauti naudos iš prekybos susitarimų, pavyzdžiui, kasmet skelbiama ES laisvosios prekybos susitarimų įgyvendinimo ataskaita (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/october/tradoc_157468.pdf ) ir sukurta Europos įmonių patekimo į rinką partnerystė, vis dar reikia stiprinti atitinkamų suinteresuotųjų subjektų sąveiką. Pernelyg daug Europos įmonių dar nežino apie ES prekybos susitarimus ir yra nepakankamai supažindintos su praktiniais naudojimosi aspektais. Apklausoje daugiausiai dėmesio skiriama svarbiausioms LPS (galiojantiems ir sudarytiems, nors dar neįsigaliojusiems).

Apklausos rezultatai papildys RK nuomonę nagrinėjant platesnio mąsto ES prekybos politikos iššūkius ir tai, kaip valdžios institucijos ir MVĮ galėtų naudotis prekybos susitarimais ir gauti iš jų naudos.

Apklausoje galima dalyvauti iki 2019 m. spalio 28 d. 24.00 val. Bus užtikrintas visų atsakymų konfidencialumas.

Pradėti apklausą (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2019SurveyTradeImplementation)

Apklausa pateikiama visomis ES kalbomis; norėdami pasirinkti kitą kalbą, spustelėkite ant išskleidžiamojo meniu dešinėje ekrano pusėje.

Dėl išsamesnės informacijos prašytume kreiptis adresu econ-survey-cor@cor.europa.eu.