Konsultacijos dėl ES portalų, kuriuose įmonėms teikiama informacija apie konkretiems produktams taikomas taisykles ir mokesčius, tyrimo

Ši apklausa vykdoma atliekant Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo ir MVĮ generalinio direktorato (GROW GD) pradėtą tyrimą dėl įmonėms teikiamos informacijos apie konkretiems produktams taikomas taisykles ir mokesčius. Tyrimas orientuotas į portalus „Your Europe“ ir „Access2Markets“.

Apklausos tikslas – nustatyti verslo asociacijų ir atskirų įmonių poreikius, susijusius su informacija apie ES produktų reglamentavimą ir reikalavimus prekiaujant ES bendrojoje rinkoje.

Jūsų atsakymai mums labai svarbūs ir į juos bus atsižvelgta tobulinant „Your Europe“ ir „Access2Markets“ portalus. Todėl bus pagerinta jums ir kitoms įmonėms teikiama parama prekiaujant ES bendrojoje rinkoje.

Apklausos duomenimis bus dalijamasi tik su Europos Komisija pagal specialų susitarimą arba jie bus pristatomi apibendrinti ir anonimizuoti, juos tvarkant pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatas.

 

Kviečiame užpildyti klausimyną ir iki š. m. spalio 31 d. atsiųsti į:

Vilniaus PPAR (Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir Panevėžio apskričių įmonės) el. paštu marijus.muralis@cci.lt. Informaciją teikia tel. (8 5) 2135450 (Marijus Muralis).

Kauno PPAR (Kauno, Šiaulių ir Marijampolės apskričių įmonės) el. paštu daiva.vysniauskiene@chamber.lt. Informaciją teikia tel. tel. (8 687) 36 240 (Daiva Vyšniauskienė).

Klaipėdos PPAR (Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskričių įmonės) el. paštu een@kcci.lt. Informaciją teikia tel. (8 46) 39 08 67 (Simona Pocytė).

 

Maloniai kviečiame dalyvauti!