Konferencija dėl Europos ateities: pradeda veikti daugiakalbė skaitmeninė platforma

Pirmadienį pradėjusi veikti centrinė Konferencijos dėl Europos ateities platforma suteiks galimybę piliečiams prisidėti prie ES ateities kūrimo.

Konferencijos vykdomoji valdyba, kurią sudaro Europos Parlamento, ES Tarybos ir Europos Komisijos atstovai, uždegė žalią šviesą Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbės skaitmeninės platformos pradžiai, o kartu paragino visus ES piliečius prisidėti prie savo ir visos Europos ateities kūrimo. Platformoje, kuri veikia 24 kalbomis, visų ES šalių piliečiai gali dalytis idėjomis bei nuomonėmis ir jomis keistis per nuotolinius renginius.

Europos Parlamento Pirmininkas Davidas Sassoli ta proga pažymėjo: „Platforma yra pagrindinė priemonė, suteikianti piliečiams galimybę dalyvauti ir reikšti savo nuomonę dėl Europos ateities. Turime būti tikri, kad jų balsas bus išgirstas ir kad jie atliks tam tikrą vaidmenį priimant sprendimus, nepriklausomai nuo COVID-19 pandemijos. Atstovaujamoji ir dalyvaujamoji Europos demokratija ir toliau veiks nepriklausomai nuo aplinkybių, nes to reikia dėl mūsų bendros ateities.“

ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei atstovaujantis Portugalijos Ministras Pirmininkas António Costa sakė: „Atėjo laikas mūsų piliečiams aktyviai dalytis savo didžiausiais rūpesčiais ir idėjomis. Ši diskusija vyksta pačiu tinkamiausiu metu. Turime rengtis dabar, kad išbristume iš šios krizės dar stipresni, o kai įveiksime pandemiją, būsime pasirengę ateičiai. Tikimės toliau kartu kurti ateities Europą – teisingesnę, ekologiškesnę ir labiau skaitmeninę Europą, atitinkančią mūsų piliečių lūkesčius.“

Europos Komisijos Pirmininkė Ursula von der Leyen pridūrė: „Sveikata, klimato kaita, kokybiškos ir tvarios darbo vietos ekonomikoje, kuri tampa vis labiau skaitmeninė, mūsų demokratinės visuomenės būklė: raginame europiečius pareikšti nuomonę, išsakyti savo rūpesčius ir pasakyti, kokioje Europoje jie nori gyventi. Šia piliečių platforma suteikiame kiekvienam galimybę prisidėti prie Europos ateities kūrimo ir bendradarbiauti su žmonėmis iš visos Europos. Tai puiki proga virtualiai suburti europiečius. Dalyvaukite diskusijose! Kartu galime kurti ateitį, kurios norime mūsų Sąjungai.“

Konferencija dėl Europos ateities yra precedento neturinti, atvira ir įtrauki svarstomosios demokratijos išraiška. Siekiama, kad kuo įvairesnės visuomeninės padėties europiečiai turėtų daugiau galimybių išsakyti nuomonę apie tai, ko jie tikisi iš Europos Sąjungos, o tai turėtų padėti nubrėžti ES ateities kryptį ir formuoti politiką. Kai paaiškės Konferencijos rezultatai, jos pirmininkai įsipareigojo imtis tolesnių veiksmų.

Pagrindiniai faktai

Daugiakalbė skaitmeninė platforma yra visiškai sąveiki ir daugiakalbė: žmonės gali bendrauti ir aptarti savo pasiūlymus su visų kitų valstybių narių piliečiais 24 oficialiosiomis ES kalbomis. Kuo daugiau žmonių iš visų visuomenės sluoksnių raginami per platformą prisidėti ne tik prie savo ateities kūrimo, bet ir ją propaguoti socialinės žiniasklaidos kanalais, naudojant saitažodį #TheFutureIsYours.

Platforma užtikrins visišką skaidrumą (tai – pagrindinis Konferencijos principas), nes visos nuomonės ir renginių rezultatai bus renkami, analizuojami, stebimi ir skelbiami viešai. Pagrindinės platformoje pateiktos idėjos ir rekomendacijos bus panaudotos Europos piliečių forumuose ir plenariniuose posėdžiuose: čia jos bus svarstomos siekiant parengti Konferencijos išvadas.

Visi su Konferencija susiję renginiai, užregistruoti platformoje, bus pažymimi sąveikiajame žemėlapyje, kad piliečiai galėtų naršyti ir užsiregistruoti internetu. Norėdami organizuoti ir viešinti savo projektus, organizatoriai gali naudotis platformoje pateikiamu priemonių rinkiniu. Visi dalyviai turi laikytis Konferencijos dėl Europos ateities chartijos, kurioje nustatyti pagarbių visos Europos masto diskusijų standartai, jos turi būti laikomasi visuose renginiuose.

Platformoje aptariamos pagrindinės temos: klimato kaita ir aplinkosauga; sveikata; tvirtesnė ir teisingesnė ekonomika; socialinis teisingumas ir darbo vietų kūrimas; ES pasaulyje; vertybės ir teisės, teisinė valstybė, saugumas; skaitmeninė transformacija; Europos demokratija; migracija ir švietimas, kultūra, jaunimas bei sportas. Taip pat yra galimybė svarstyti kompleksines ir kitas temas („Kitos idėjos“), nes piliečiai gali laisvai iškelti bet kokį jiems rūpimą klausimą, laikantis principo „iš apačios į viršų“.

Be to, platformoje pateikiama informacija apie Konferencijos struktūrą ir darbą. Konferencijoje gali dalyvauti visi ES piliečiai, taip pat ES institucijos ir įstaigos, nacionaliniai parlamentai, valstybių ir vietos valdžios institucijos bei pilietinė visuomenė. Bus visapusiškai gerbiamas naudotojų privatumas ir laikomasi ES duomenų apsaugos taisyklių.

Daugiau informacijos:

Konferencijos dėl Europos ateities skaitmeninė platforma

Konferencijos dėl Europos ateities daugiakalbės skaitmeninės platformos klausimai ir atsakymai

Informacijos apie skaitmeninę platformą ir Konferencijos eigą suvestinės.

Konferencijos dėl Europos ateities chartija

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija