Komisija teikia ratifikuoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą

Šiandien žengtas svarbus žingsnis siekiant ratifikuoti ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą – Komisija perdavė jį Tarybai pasirašyti. Sprendimų dėl susitarimo pasirašymo ir sudarymo projektų siuntimas Tarybai yra svarbus žingsnis: Tarybai pritarus, ES ir Naujoji Zelandija galės pasirašyti susitarimą ir jis gali būti siunčiamas Europos Parlamentui jo pritarimui gauti. Po patvirtinimo susitarimas gali įsigalioti.

Tikimasi, kad susitarimas duos didelės naudos ES. Tikimasi, kad dėl šio susitarimo dvišalė prekyba išaugs iki 30 %, o metinio ES eksporto augimas gali siekti 4,5 mlrd. EUR. ES investicijos Naujojoje Zelandijoje gali išaugti iki 80 %. Pagal šį susitarimą muitai ES bendrovėms nuo pirmųjų jo taikymo metų gali būti sumažinti apie 140 mln. EUR per metus.

Atvira prekyba yra vienas iš keturių ES žaliojo kurso pramonės plano, apie kurį 2023 m. vasario 1 d. paskelbė Pirmininkė U. von der Leyen, ramsčių ir susitarimu bus remiamas jo įgyvendinimas. Įsigaliojęs susitarimas padės ES ekonomiką padaryti aplinkos atžvilgiu tvaresnę, konkurencingesnę ir atsparesnę.

Naujos eksporto galimybės didelėms ir mažoms įmonėms

Susitarimu įmonėms bus suteikta naujų galimybių:

  • bus panaikinti visi ES eksporto į Naująją Zelandiją muitų tarifai;
  • bus atverta Naujosios Zelandijos paslaugų rinka pagrindiniuose sektoriuose, pavyzdžiui, finansinių paslaugų, telekomunikacijų, jūrų transporto ir pristatymo paslaugų;
  • bus užtikrintos nediskriminacinės sąlygos ES investuotojams Naujojoje Zelandijoje, ir atvirkščiai;
  • ES bendrovės turės daugiau galimybių Naujojoje Zelandijoje sudaryti prekių, paslaugų, darbų ir darbų koncesijų viešųjų pirkimų sutartis;
  • bus sudarytos palankesnės sąlygos duomenų srautams, taip pat nuspėjamos ir skaidrios skaitmeninės prekybos taisyklės ir saugi interneto aplinka vartotojams;
  • bus užkirstas kelias nepagrįstiems duomenų vietos nustatymo reikalavimams ir išlaikyti aukšti asmens duomenų apsaugos standartai;
  • siekiant mažosioms įmonėms padėti didinti eksportą, bus parengtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtas skyrius;
  • bus gerokai sumažinta atitikties reikalavimų ir procedūrų, kad būtų sudarytos sąlygos greitesniam prekių srautui;
  • numatyti reikšmingi Naujosios Zelandijos įsipareigojimai pagal ES standartus apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir užtikrinti jų vykdymą.

 

Žemės ūkio maisto produktai. ES eksporto skatinimas, kartu užtikrinant ES pažeidžiamų sričių apsaugą

Kai tik susitarimas bus pradėtas taikyti, ES ūkininkai įgis daug daugiau galimybių prekiauti savo produkcija Naujojoje Zelandijoje. Nuo pat pirmos dienos bus panaikinti pagrindinių ES eksporto prekių (pavyzdžiui, kiaulienos, vyno ir putojančio vyno, šokolado, konditerijos gaminių iš cukraus ir sausainių) tarifai.

ES ūkininkams bus naudingas ne tik tarifų sumažinimas. Susitarimu bus apsaugotas visas ES vynų ir spiritinių gėrimų, pavyzdžiui, „Prosecco“, „Polska Wódka“, „Rioja“, „Champagne“ ir „Tokaji“, sąrašas (beveik 2000 pavadinimų). Be to, Naujojoje Zelandijoje bus saugomi 163 garsiausi tradiciniai ES produktai (geografinės nuorodos), pvz., sūriai „Asiago“, „Feta“, „Comté“ ir „Queso Manchego“, kumpis „Istarski pršut“, „Lübecker Marzipan“, alyvuogės „Elia Kalamatas“.

Susitarime atsižvelgiama į ES pažeidžiamų žemės ūkio produktų – kelių pieno produktų, jautienos ir avienos, etanolio ir cukrinių kukurūzų – gamintojų interesus. Šiuose sektoriuose prekyba nebus liberalizuota. Vietoj to pagal susitarimą importas iš Naujosios Zelandijos taikant mažesnius arba nulinius tarifus bus leidžiamas tik ribotais kiekiais (pagal vadinamąsias tarifines kvotas).

Plačiausio užmojo bet kada prekybos susitarime prisiimti tvarumo įsipareigojimai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimas yra pirmasis susitarimas, kuriam taikomas naujasis ES požiūris į prekybą ir darnų vystymąsi, nustatytas komunikate „Prekybos partnerysčių galia: drauge siekti žaliosios ir teisingos ekonomikos augimo“, priimtame likus vos savaitei iki derybų dėl prekybos susitarimo užbaigimo 2022 m. birželio mėn.

Abi šalys susitarė dėl plataus užmojo prekybos ir darnaus vystymosi įsipareigojimų, apimančių įvairius klausimus, grindžiamus bendradarbiavimu ir griežtesniu vykdymo užtikrinimu, įskaitant galimybę pagrindinių darbo principų arba Paryžiaus susitarimo šiurkščių pažeidimų atveju kaip kraštutinę priemonę taikyti sankcijas.

Pirmą kartą į ES prekybos susitarimą įtrauktas specialus tvarios maisto sistemų skyrius, specialus straipsnis dėl prekybos ir lyčių lygybės ir speciali nuostata dėl prekybos ir iškastinio kuro subsidijų reformos. Įsigaliojus šiam susitarimui taip pat liberalizuojamos aplinkosaugos prekės ir paslaugos.

Tai atitinka po Konferencijos dėl Europos ateities piliečių pateiktas rekomendacijas skatinti tvarią prekybą ir atverti naujų galimybių Europos įmonėms.

Tolesni veiksmai

Tarybai priėmus sprendimą dėl susitarimo pasirašymo, ES ir Naujoji Zelandija galės jį pasirašyti. Po pasirašymo tekstas bus perduotas Europos Parlamentui, kad būtų gautas jo pritarimas. Parlamentui pritarus, Taryba gali priimti sprendimą dėl sudarymo ir, kai Naujoji Zelandija praneš apie ratifikavimo procedūros pabaigą, susitarimas gali įsigalioti.

Pagrindiniai faktai

Derybos dėl laisvosios prekybos susitarimo su Naująja Zelandija pradėtos 2018 m. birželio mėn. Iki 2022 m. kovo mėn. įvyko 12 derybų raundų, po kurių tarp sesijų vyko diskusijos iki derybų užbaigimo 2022 m. birželio 30 d., kai apie susitarimą paskelbė Pirmininkė U. von der Leyen, tuometinė Naujosios Zelandijos Ministrė Pirmininkė J. Ardern, dalyvaujant vykdomajam pirmininko pavaduotojui V. Dombrovskiui ir Naujosios Zelandijos prekybos ministrui D. O’Connorui, kurie vadovavo abiejų šalių deryboms.

Daugiau informacijos

Tarybos sprendimų dėl ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimo pasirašymo ir sudarymo projektai

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimo puslapis

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė. Prekyba ir darnus vystymasis

Informacijos apie ES ir Naujosios Zelandijos prekybos susitarimą suvestinė. Žemės ūkis

Klausimai ir atsakymai

Informacinis pranešimas

ES ir Naujosios Zelandijos prekybos santykiai

ES prekybos ir darbo vietų ataskaita

 

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija