Komisija siūlo atnaujinti radijo įrangos direktyvą

Komisija siūlo atnaujinti radijo įrangos direktyvą
Europos Komisija pasiūlė atnaujinti Radijo ryšio įrenginių direktyvą. Šiuo pasiūlymu siekiama įsitikinti, kad visi rinkos dalyviai laikosi taisyklių, kurios skirtos užkirsti kelią trukdžiams, jog vartotojai neturėtų problemų, atidarant automobilio duris, prižiūrint kūdikius ar klausantis radijo.
Komisija taip pat siūlo aiškiau išdėstyti ir supaprastinti direktyvą, kad jį būtų lengviau taikyti ir panaikinti nereikalingus sunkumus, padidinant visų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą reguliavimo sistema.
Komisija siūlo:
  • stiprinti direktyvos reikalavimų laikymosi lygį ir užtikrinti, kad visi piliečiai turėtų prieigą prie radijo produktų, kurie veikia be trukdžių. Pavyzdžiui, rinkos priežiūros ir muitinės pareigūnai galėtų efektyviau tikrinti produktų saugumą, naudojant daugiau veiksmingų priemonių;
  • išaiškinti direktyvą, visų pirma aiškiai išdėstant kiekvieno rinkos dalyvio įsipareigojimus (tiek gamintojo, tiek importuotojo);
  • supaprastinti direktyvą, įskaitant pranešimo dėl tam tikrų produktų ir kitų administracinių įsipareigojimų palengvinimą. Naujoji direktyva turėtų būti suderinta su nauja produktų teisine sistema (IP/11/1385), todėl bendra produktų reguliavimo sistema galėtų būti nuosekliau ir paprasčiau taikoma.
Su šiuo pasiūlymu taip pat būtų pateikiami tam tikri konkretūs reikalavimai:
  • užtikrinti, kad programinė įranga gali būti naudojama su radijo įranga tik po to, kai yra įrodyta, kad jie gali būti naudojami kartu;
  • sąveika su priedais (pavyzdžiui, įkrovikliais) ir/ar darbas per tinklus su kita radijo įranga.
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network