Komisija remia perėjimą prie elektroninių viešųjų pirkimų

Briuselis, 2001 m. liepos 29 d. Elektroniniai viešieji pirkimai, valdžios įstaigų ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų naudojamos elektroninės komunikacijos priemonės ir  operacijos perkant atsargas ar paslaugas arba skelbiant viešųjų darbų konkursus padėtų ženkliai taupyti Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Europos Komisija (EK) skelbia priemones, kurios padėtų pereiti prie elektroninių viešųjų pirkimų Europos Sąjungoje (ES):
  • EK kvietimas teikti paraiškas dalyvauti naujoje, neformalioje elektroninių konkursų ekspertų grupėje
  • Pradeda elektroninių viešųjų pirkimų stebėjimą valstybėse narėse siekdama reklamuoti geros praktikos pavyzdžius
  • Viešų diskusijų atsiliepimų skelbimas, inicijuotas elektroninių viešųjų pirkimų konsultacinio EK dokumento – Žaliosios knygos (IP/10/1347) (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1347&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en), kurie atskleidžia perėjimo prie privalomų elektroninių viešųjų pirkimų ES rėmimą.
Šiomis priemonėmis siekiama paspartinti perėjimą prie elektroninių viešųjų pirkimų valstybėse narėse ir sudaryti sąlygas tiekėjams dalyvauti tiesioginio režimo viešųjų pirkimų procedūrose visoje bendroje rinkoje.
Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas