Komisija remia jūrų bei pakrančių turizmą ir padeda smulkaus ir vidutinio verslo įmonėms patekti į rinkas Graikijoje

Pakrančių ir jūrų turizmas yra vienas iš pagrindinių veiksnių skatinant augimą ir naujų darbo vietų kūrimą Europoje, ypač pakrančių teritorijose, kurios kenčia nuo didelio nedarbo lygio. Tai strategijos „Mėlynasis augimas“ ramstis ir turi potencialą skatinti augimą ir kurti naujas darbo vietas, ypač regionuose, kuriuose yra didelis nedarbas.

 

2014 m. kovo 10 d. Atėnuose įvyko pakrančių ir jūrų turizmo konferencija. Konferencijos metu  surengtas neformalus turizmo ministrų susitikimas, kur buvo aptarta auganti sektoriaus dinamika, jo teikiama ekonominė ir socialinė nauda, indėlis į regionų ekonomiką ir naujų darbo vietų kūrimo potencialas.

Komisija neseniai pateikė naują strategiją, kaip sustiprinti pakrančių ir jūrų turizmą Europoje. Buvo pasiūlyti veiksmai, kad spręsti pakrančių regionuose kylančias problemas. Nauja strategija taip pat skatina sektoriaus suinteresuotas šalis imtis iššūkių ir papildyti ES veiksmus savo iniciatyvomis.

 

Konferencija „Europa 2020“: strategija augimui

Kovo 11 d. į Komisijos vadovaujamą konferenciją „Mission for Growth“ Graikijoje susirinko 145 Europos bendrovės. Įmones dalyvavo susitikimuose su 330 smulkaus ir vidutinio verslo įmonėmis iš visos Graikijos, siekiant aptarti naujas partnerystės ir bendradarbiavimo galimybes.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7355&lang=lt&tpa_id=0&title=Commission-supports-Maritime-and-Coastal-Tourism-and-assists-SMEs-to-access-markets-in-Greece

 

Informaciją parengė:
Viktorija Miliajeva
Enterprise Europe Network
Europos verslo ir inovacijų tinklo projekto vadybininkė