Komisija griežtina Europos chemijos pramonės įmonių saugos teisės aktus

Europos Komisija pateikė teisės akto projektą, kuriuo siekiama sugriežtinti taisykles dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės. Bus peržiūrima vadinamoji Sevesas II direktyva – ji bus suderinta su pakeitimais ES cheminių medžiagų teisės aktuose, o kitos jos nuostatos bus aiškiau suformuluotos ir atnaujintos. Pavyzdžiui, bus nustatyti griežtesni tikrinimo standartai ir pagerinta avarijos atveju visuomenei teikiamos informacijos apimtis ir kokybė. Naujoji direktyva turėtų būti taikoma nuo 2015m. birželio 1d.

Sevesas II direktyva ir jos pirmtakė Sevesas I buvo priimtos po didelės 1976m. Italijos Seveso miestelyje įvykusios chemijos pramonės įmonės avarijos. Šiuo teisės aktu siekiama išvengti avarijų, susijusių su dideliu pavojingų cheminių medžiagų kiekiu; jis yra taikomas apytiksliai 10000 pramonės įmonių Europos Sąjungoje. Kontrolės lygmuo nustatomas taikant pakopinį principą: kuo didesnis chemikalų kiekis, tuo griežtesnės taisyklės. Pagal direktyvą įmonių, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, veiklos vykdytojai turi pranešti apie savo veiklą ir parengti didelių avarijų prevencijos politiką. Įmonių, kuriose taikoma aukštesnės pakopos kontrolė, veiklos vykdytojai turi pateikti saugos ataskaitą, įdiegti saugos valdymo sistemą ir vidaus avarinį planą. Valstybės institucijos taip pat turi įsipareigojimų, susijusių su išorės avariniais planais ir visuomenės informavimu apie įmonių, kuriose taikoma aukštesnės pakopos kontrolė, saugos priemones, grandinine reakcija, žemėtvarka, pranešimu apie avarijas ir tikrinimu.

Išsamiau: http://ec.europa.eu/environment/seveso/review.htm.