Komisija atveria vartus į Kiniją Europos smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms

Antonio Tajani, Europos Komisijos viceprezidentas, atsakingas už pramonę ir verslumą, lapkričio 5 d. Pekine atidarė Europos Sąjungos smulkiosioms ir vidutinėms įmonėms (SVĮ) skirtą centrą (EU SME Centre). Remiama Europos Komisijos, naują įstaiga teiks informaciją, konsultacijas, rengs mokymus ir kontaktų muges Europos SVĮ, norinčioms eksportuoti arba investuoti į Kinijos rinką.

Išsamiau: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/1478&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en