Klausimynas dėl tiekimo grandinės sutrikimo Europoje dėl COVID-19

Koronaviruso (COVID-19) protrūkis ir pandemija sukėlė nematyto masto pasaulio ekonomikos sulėtėjimą. Ypač didelį poveikį patyrė mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ): krizė ir jos padariniai kelia grėsmę verslo veiklai ir dažnai sutrikdo tiekimo grandines.

Europos Komisija, bendradarbiaudama su Enterprise Europe Network, ragina Europos MVĮ pasidalyti savo patirtimi apie koronaviruso pandemijos joms daromą poveikį. Apklausoje dėmesys sutelkiamas į tiekimo grandinės sutrikimus ir į tai, kokia parama MVĮ gali būti suteikta tiekimo grandinės sutrikimo atvejais.

Šios apklausos tikslas laiku surinkti informaciją, kuri padės Europos Komisijai parengti veiksmingą ekonomikos atgaivinimo politiką. Gauti atsakymai bus panaudoti vykdant Europos Komisijos skubaus įspėjimo funkciją, kurios tikslas spręsti su Europos įmonių tiekimo grandine susijusias problemas.

Be to, apklausoje dalyvaujančios MVĮ gali prašyti papildomos pagalbos iš esamų Europos paramos verslui tinklų.

Išsakykite savo nuomonę! Apklausa yra anoniminė ir trunka mažiau nei 10 minučių.

Klausimynas pildomas nuorodoje: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SCD-Covid19

Jei Jūsų verslui reikia pagalbos, apklausos pabaigoje galite nurodyti savo kontaktinį el. pašto adresą. Jūsų duomenys bus tvarkomi konfidencialiai, laikantis specialaus pareiškimo apie privatumo apsaugą.