Klasteris Innotekstil stiprina konkurencinę poziciją

UAB Contact LT – inovatyvios tekstilės klasterio „Innotekstil“ koordinatorius. Ši įmonė, pasinaudojusi struktūrinių fondų teikiama priemone mažiems bei mažiems ir vidutiniams verslams, pastaruoju metu plėtoja MTEPI veiklas, susijusias su dizaino produktų prototipų ir sistemų kūrimo technologijomis.

Siekiant išlikti konkurencingais, įmonė nusprendė pasitelkti išorinius išteklius, reikalingus efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Nusprendusi telktis ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų teikiamas galimybes, inovatyvios tekstilės klasterio „Innotekstil“ koordinatorius Contact LT sėkmingai dalyvavo ketvirtajame tarptautiniame verslo renginyje Lingerie Industry Forum Liepojoje, Latvijoje, bei Fast Textile Exhibition Varšuvoje, Lenkijoje. Įmonei galimybė dalyvauti renginiuose atsirado pasinaudojus Inoconnect priemone.

Šių renginių metu UAB Contact LT užmezgė bei plėtojo ryšius su tarptautiniais partneriais. Sėkmingas tęstinis bendradarbiavimas lėmė bendradarbiavimą audinių vystymo ir pritaikymo įvairiose industrijose tiriamojoje veikloje, bei pasirengimą naujiems tarptautiniams vystymo projektams. Priemonės tikslinis panaudojimas leidžia stiprinti partnerių konkurencinę poziciją tarptautinėje rinkoje, plėtoti šią industrijos sritį Lietuvoje, bei visame Baltijos jūros regione, bei už jo ribų.

Enterprise Europe Network organizuoto Tarptautinio brokeriavimo renginyje Horizon 2020 for Circular Economy and Transforming Industry metu dalyvaujančioms įmonėms buvo sudaryta galimybė susitikti su šios industrijos verslo atstovais, užmegzti naujus kontaktus. Renginio metu įmonės galėjo susitikti su partneriais ir aptarti vykdomus projektus. Varšuvoje vykusio renginio metu dalyvavo Lietuvos įmonė, klasterio Innotekstil koordinatorius UAB Contact LT. Įmonės atstovai susitiko su Vengrijos partneriais LC Innoconsult International. Abi įmonės vykdo veiklą susijusią su bendrų projektų skatinimu bei inovatyvių technologijų vystymu tekstilės industrijoje. Sėkmingai užsimezgusio kontakto metu įmonės pasirašė tolimesnio bendradarbiavimo susitarimą ir kartu toliau bendradarbiauja ruošdami H2020 tekstilės perdirbimo projekto paraišką.