Ketinama išleisti naujus teisės aktus, skirtus maisto priedų naudojimo skaidrumui didinti

Europos Komisija priėmė su naujų teisės aktų rinkinius dėl maisto priedų naudojimo. Pirmasis įstatymų rinkinys liečia priedus maisto produktuose ir jis bus pradėtais taikyti 2013 m. sausį (manoma, kad paliktas laikotarpis turėtų leisti ES maisto pramonės įmonėms prisitaikyti prie naujų taisyklių). Pateiktas sąrašas leis vartotojams ir verslui bei kontroliuojančioms institucijoms identifikuoti, kurie priedai leidžiami tam tikruose maisto gaminiuose.

Antrasis įstatymų rinkinys reguliuoja priedus maisto ingredientuose (pavyzdžiui, enzimų, dažiklių ir maistinių medžiagų kiekis) ir bus taikomas praėjus 20 – čiai dienų po jo publikavimo oficialiame Europos Sąjungos žurnale.

Dviejų įstatymų rinkinių sukūrimas yra svarbus žingsnis įgyvendinant Europos Komisijos reglamentą 1333/2008 dėl maisto priedų, kuris buvo priimtas 2008 m. gruodį.

Naujuose tiesiniuose reikalavimuose pateikiama ši informacija:

  • Gerai apibrėžtos sąlygos, kuriomis priedai gali būti dedami į maistą;
  • Maisto kategorijos su priedais, aiškiai surašytais pagal maisto kategorijas, kurioms jie gali būti naudojami;
  • Programa, skirta pakartotiniam visų autorizuotų priedų saugumui įvertinti;
  • Aiškios gairės ir instrukcijos naujiems pareiškėjams, klausiantiems apie naujas priedų naudojimo galimybes.

Reglamentas (EC) 1333/2008 pateikiamas interneto svetainėje: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:354:0016:0033:en:PDF

Priedai maisto gaminiuose: https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm