Įvertinimas už naujoves ir kompetenciją gaminių saugos srityje

ES apdovanojimu už gaminių saugą įvertinamos ir mažos, ir didelės įmonės, kurios itin rūpinasi klientų sauga ir laikosi aukščiausių standartų.

2019 m. pradėtu teikti apdovanojimu siekiama įvertinti ir garsinti įmones, kurios savo veikloje daugiausia dėmesio skiria vartotojų saugai. Juo taip pat siekiama didinti vartotojų informuotumą apie gaminių saugą ir skatinti sąmoningiau rinktis prekes.

Šiais metais ES apdovanojimas už gaminių saugą bus teikiamas dviejose kategorijose: pažeidžiamų vartotojų grupių saugos užtikrinimas ir saugos ir naujų technologijų derinimas. Iš viso bus išrinkta iki 12 nugalėtojų. Aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimai bus įteikti trims MVĮ ir trims didesnėms įmonėms iš kiekvienos teminės kategorijos.

Rugsėjo 23 d. vyksiančioje aukšto lygio ceremonijoje apdovanojimus nugalėtojams įteiks už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Didier Reynders. Gavusios apdovanojimą įmonės sulauks plataus pripažinimo, pagerės jų reputacija ir jos turės galimybę įsitvirtinti kaip pramonės lyderės gaminių saugos srityje.

Paraišką teikiančios įmonės turi būti įsisteigusios vienoje iš 30 Europos ekonominės erdvės šalių (EEE sudaro 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija). Daugiau informacijos apie kategorijas, tinkamumo kriterijus ir paraiškų teikimo tvarką pateikiama svetainėje https://ec.europa.eu/product-safety-award/.

Paraiškas galima teikti iki 2021 m. balandžio 30 d. Šis apdovanojimas – tai puiki galimybė suspindėti įmonėms, kurios jau pademonstravo puikių rezultatų vartotojų saugos srityje ir siekia meistriškumo!

 

Pagrindinė informacija apie ES apdovanojimą už gaminių saugą

 

Tikslai

 • ES apdovanojimas už gaminių saugą teikiamas įmonėms, kurios savo veikloje daugiausia dėmesio skiria vartotojų saugai.
 • Juo įvertinami tie, kurie kuria naujoves ir viršija atitinkamuose ES teisės aktuose ir standartuose nustatytus minimalius reikalavimus.
 • Apdovanojimo tikslas – įkvėpti kitas įmones labiau rūpintis vartotojais ir taip didinti jų apsaugos lygį visoje ES.
 • Apdovanojimu siekiama atkreipti vartotojų dėmesį į gaminių saugos svarbą.
 • Gavusios apdovanojimą įmonės sulauks plataus pripažinimo, pagerės jų reputacija ir jos turės galimybę įsitvirtinti kaip pramonės lyderės gaminių saugos srityje.

 

Kas gali teikti paraišką

 • Į apdovanojimą gali pretenduoti mažos ir didelės įmonės, įsisteigusios vienoje iš 30 Europos ekonominės erdvės šalių (EEE sudaro 27 ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija) arba turinčios EEE įregistruotą patronuojamąją įmonę.
 • Pateikta iniciatyva turi būti įgyvendinta bent vienoje Europos ekonominės erdvės šalyje, o jos įgyvendinimas prasidėti likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki paraiškų pateikimo termino.
 • Pateikta iniciatyva turi atitikti ir viršyti atitinkamų ES teisės aktų reikalavimus.
 • Įmonės gali teikti paraiškas per specialią internetinę platformą nuo 2021 m. kovo 1 d. iki balandžio 30 d.

 

2021 m. kategorijos

 • Šiais metais ES apdovanojimas už gaminių saugą bus teikiamas dviejose kategorijose: pažeidžiamų vartotojų grupių saugos užtikrinimas ir saugos ir naujų technologijų derinimas.
 • Kategorijoje „Pažeidžiamų grupių saugos užtikrinimas“ daugiausia dėmesio skiriama pastangoms apsaugoti pažeidžiamas vartotojų grupes, pavyzdžiui, vaikus, vyresnio amžiaus žmones, fizinę ar psichinę negalią arba sveikatos sutrikimų turinčius žmones, kitų asmeninių ar socialinių ir ekonominių ypatumų turinčius žmones. Paraiškas galima teikti dėl gaminių, kurie yra sukurti specialiai pažeidžiamai grupei arba kuriuos galėtų saugiai naudoti visi žmonės, bet atkreipiamas dėmesys į specifinį pažeidžiamoms vartotojų grupėms kylantį pavojų, jų apribojimus ir numatomą elgesį. Tai gali būti ir informuotumo didinimo iniciatyvos.
 • Kategorija „Saugos ir naujų technologijų derinimas“ sutelkta į naujų technologijų naudojimą siekiant padidinti vartotojų saugą. Tarp siūlomų sprendimų gali būti, pavyzdžiui, prie interneto prijungtos ir dirbtiniu intelektu pagrįstos vartojimo prekės, procesai ar mechanizmai, kuriuos kuriant buvo panaudotos naujos technologijos, užtikrinančios didesnę vartotojų saugą.

 

Apdovanojimo skyrimo tvarka

 • Paraiškas galima teikti nuo dabar iki 2021 m. balandžio 30 d. Daugiau informacijos apie kategorijas, tinkamumą ir paraiškų teikimo tvarką pateikiama svetainėje https://ec.europa.eu/product-safety-award/.
 • Finalistus išrinks aukšto lygio vertinimo komisija, kurią sudaro ES institucijų atstovai ir gaminių saugos ekspertai.
 • Galiausiai bus atrinkta iki 12 nugalėtojų. Aukso, sidabro ir bronzos apdovanojimai bus įteikti trims MVĮ ir trims didesnėms įmonėms iš kiekvienos teminės kategorijos.
 • Rugsėjo 23 d. vyksiančioje aukšto lygio ceremonijoje apdovanojimus nugalėtojams įteiks už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Didier Reynders.