Iškasenų gavyba užsiimančioms įmonėms – nauji skaidrumo reikalavimai

IŠKASENŲ GAVYBA UŽSIIMANČIOMS ĮMONĖMS – NAUJI SKAIDRUMO REIKALAVIMAI

Parlamento ir Tarybos atstovai balandžio 9 dieną neformaliai sutarė dėl griežtesnių skaidrumo reikalavimų naudingų iškasenų, tokių kaip nafta, dujos ar deimantai, gavyba užsiimančioms bendrovėms. Jos privalės viešai skelbti apie didesnius nei 100 tūkst. eurų mokėjimus valdžios institucijoms šalyse, kuriose vykdo veiklą.

Europarlamentarai pasiekė, kad nauji skaidrumo reikalavimai būtų taikomi ir didelėms korporacijoms, kurios taip pat privalės viešai skelbti apie didesnius nei 100 tūkst. eurų vertės projektus – nepaisant galimo draudimo tai daryti pagal šalies, kurioje vykdo gavybą, įstatymus.

Naujomis taisyklėmis taip pat siekiama palengvinti administracinę naštą mažoms įmonėms.

Tam, kad direktyvos pakeitimai įsigaliotų, jiems turi formaliai pritarti Parlamentas ir Taryba.

Informacijos šaltinis:
http://www.europarl.europa.eu/news/lt/headlines/content/20130405STO07018/html/I%C5%A1kasen%C5%B3-gavyba-u%C5%BEsiiman%C4%8Dioms-%C4%AFmon%C4%97ms-%E2%80%93-nauji-skaidrumo-reikalavimai

Informaciją parengė:
Evelina J. Nosirevaitė
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkė