Įsigaliojo naujos ES ženklinimo taisyklės ir naujas ES ekologinis ženklas

Liepos 1 d. įsigalioja naujos ES ženklinimo taisyklės ir naujas ES ekologinis ženklas

Naujos ekologinės akvakultūros sąlygos

Naujos akvakultūros taisyklės taip pat taikomos ekologiniam žuvų, vėžiagyvių ir jūros dumblių auginimui ūkiuose. Taisyklėmis nustatomos visoje ES galiojančios akvakultūros auginimo aplinkos sąlygos, atskiriami ekologiški ir neekologiški ūkio vienetai ir nurodomos gyvūnų gerovės sąlygos, įskaitant didžiausią leistiną gyvūnų tankumą (rodiklis, kuriuo remiantis galima nustatyti gyvūnų gerovę).

Taisyklėse nurodoma, kad biologinė įvairovė turi būti saugoma, ir draudžiama skatinti nerštą dirbtiniais hormonais. Ekologiški pašarai turi būti papildomi žuvų pašarais iš tvariai tvarkomų žuvininkystės ūkių. Sukurtos specialios nuostatos dėl dvigeldžių moliuskų ir jūros dumblių auginimo.

i0bdxo155

Komentuodama naujas taisykles, už žuvininkystę ir jūrų reikalus atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki pasakė: „Europos mastu taikomos ekologinės akvakultūros taisyklės tapo realybe. Jos padės vartotojams geriau rinktis produktus ir padidins tausią ir aplinkai nekenkiančią gamybą, kuri yra gyvybinga tradicinių intensyvesnių gamybos metodų alternatyva. ES yra didžiausia jūros produktų rinka pasaulyje ir todėl natūralu, kad Europa turėtų atlikti svarbiausią vaidmenį nustatant bendras šios srities taisykles. Vienu iš svarbių savo kadencijos prioritetų laikau žvejybos ir akvakultūros sektorių tvarumą ir socialinę sanglaudą. Šių naujų ekologinės akvakultūros taisyklių įgyvendinimas yra svarbiausias etapas siekiant integruoti šiuos prioritetus į žemės ūkį.“

2008 m. Europoje veikė 123 sertifikuoti ekologinės akvakultūros ūkiai, o visame pasaulyje – 225. 2008 m. juose buvo užauginta beveik pusė viso 50 000 t kiekio.

Daugiausiai ekologiškos akvakultūros užauginta penkių valstybių narių ūkiuose – Jungtinės Karalystės, Airijos, Vengrijos, Graikijos ir Prancūzijos.Daugiausiai užauginta lašišų.

Daugiau informacijos apie naujas taisykles ir ES ekologinį ženklą galite parsisiųsti iš ES ekologinio ūkininkavimo interneto svetainės:www.organic-farming.europa.eu

Informacijos apie konferenciją dėl bendros žemės ūkio politikos ateities rasite  http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/conference/index_en.htm