Intelektinės nuosavybės veiksmų planas – geresniam viso ES inovacinio potencialo išnaudojimui

Europos Komisija paskelbė naują Intelektinės nuosavybės veiksmų planą, kuris padės įmonėms, ypač mažosioms ir vidutinėms, geriau realizuoti savo išradimus bei kūrinius ir užtikrins jų naudą ekonomikai ir visuomenei.

Intelektinė nuosavybė yra vienas pagrindinių ekonomikos augimo variklių, nes per tai įmonių nematerialusis turtas įgyja vertę. Šiandien skelbiamo veiksmų plano tikslas – sudaryti kūrybos ir inovacijų srities įmonėms Europoje sąlygas toliau išlikti pasaulio lyderėmis ir paspartinti Europos žaliąją ir skaitmeninę pertvarką.

Veiksmų plane išdėstyti pagrindiniai žingsniai, kuriais siekiama:

  • stiprinti intelektinės nuosavybės apsaugą;
  • skatinti mažąsias ir vidutines įmones naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis;
  • palengvinti dalijimąsi intelektine nuosavybe, kad pramonės sektoriuose būtų naudojamasi pažangesnėmis technologijomis;
  • kovoti su klastojimu ir gerinti intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimą;
  • skatinti visame pasaulyje sudaryti vienodas sąlygas, sustiprinti ES atsaką į nesąžiningą trečiųjų šalių subjektų praktiką;
  • koronaviruso krizė taip pat išryškino tam tikras mūsų priklausomybes nuo būtiniausių inovacijų ir technologijų, todėl veiksmų planu siekiama spręsti šias problemas – užtikrinti, kad ištikus krizei būtų galima pasinaudoti ypatingos svarbos intelektine nuosavybe.

 

Intelektinė nuosavybė, pavyzdžiui, prekių ženklai, dizainas, patentai ir duomenys šiuolaikinėje žinių ekonomikoje tampa vis svarbesni. Sektoriai, intensyviai naudojantys intelektinę nuosavybę, sudaro 45 proc. viso BVP ir 93 proc. viso ES eksporto, o daugelyje Europos pramonės ekosistemų intelektinės nuosavybės sukuriama pridėtinė vertė auga. Visame pasaulyje didėja intelektinės nuosavybės paraiškų kiekis, nes nematerialusis turtas tampa vis svarbesnis kovoje dėl pasaulinės lyderystės technologijų srityje. Veiksmų planas grindžiamas Europos intelektinės nuosavybės apsaugos sistema – tai padės gaivinti ekonomiką ir didinti atsparumą svarbiausiose jos srityse.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2187

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija