Intelektinės nuosavybės teisių strategija

Derinant veiklą ES lygmeniu būtų lengviau apsaugoti intelektinės nuosavybės teises ir kovoti su piratavimu bei klastojimu.
Piratavimas ir klastojimas kelia grėsmę ES ekonomikai, nes dėl jų sąžiningi gamintojai priversti mažinti autentiškų prekių kainas, ir dėl to jiems sunku verstis. Pavojus kyla ir vartotojams, nes suklastoti produktai dažnai neatitinka sveikatos ir saugos standartų.
Piratavimo mastas padidėjo išpopuliarėjus internetui, nes juo paprasta neteisėtai parsisiųsti muzikos kūrinių, filmų, programinės įrangos ir kitų lengvai skaitmeninamų kūrinių. Klastotojai, iš pradžių padirbinėję tik prabangos prekes, ėmė klastoti ir kasdieniame gyvenime naudojamus produktus: maistą, kosmetiką, higienos priemones, vaistus ir mašinų detales.
Siekdama išspręsti šią problemą Komisija siūlo atnaujinti ES intelektinės nuosavybės teisės aktus, kuriais saugomi literatūros, muzikos ir meno kūriniai (autorių teisės), atradimai ir išradimai (patentai), žodžiai, sakiniai, simboliai ir dizainas (prekių ženklai).
Nesuklastota ir saugu
Vartotojai turėtų daugiau galimybių naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis saugomais kūriniais ir galėtų būti tikri, kad perkamos prekės ir paslaugos nėra suklastotos ir yra saugios.
Intelektinės nuosavybės teisių apsauga nepaprastai svarbi 25 milijonams Europos mažų ir vidutinių įmonių. Turi būti apsaugotos jų investicijos į naujus produktus ir paslaugas, padedama joms gauti finansavimą ir didinama sąžininga konkurencija. Įmonėms ir išradėjams būtų naudinga paprastesnė patentų sistema. Šiuo metu ji pernelyg sudėtinga ir brangi.
Užtikrinus teisėtą prekybą (pašalinus iš rinkos padirbtas ir piratines prekes) padidėtų ES šalių mokesčių įplaukos.
Siūlomi pokyčiai
(http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/ipr_strategy/COM_2011_287_en.pdf):
Siūloma sukurti bendrą patentinės apsaugos sistemą, kad investuotojams reikėtų įregistruoti tik vieną patentą, galiojantį daugumoje ES šalių. Dėl to sumažėtų sąnaudų ir biurokratizmo.
Kad prekių ženklai būtų geriau saugomi, siūloma modernizuoti prekių ženklų sistemą, kad ji taptų paprastesnė, spartesnė, veiksmingesnė, ekonomiškesnė ir nuoseklesnė.
Siūloma supaprastinti prieigą prie autorių teisėmis apsaugotų kūrinių, Europos kultūros paveldo, visų pirma internete. Be to, numatyta veiksmingesnė intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimo Europos Sąjungoje, jos pasienyje ir palaikant ryšius su ES nepriklausančiomis šalimis strategija.
Tolesni veiksmai
Iki 2014 m. Komisija pateiks konkrečius pasiūlymus.
Plačiau apie intelektinės nuosavybės teises

 

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas