“Inovacijų Sąjunga” darniai ekonominei ateičiai

2010 m. spalio pradžioje EK paskelbė komunikatą „Inovacijų sąjunga“, kuris, tikimasi, suteiks naują impulsą Europos konkurencingumui. Europos Komisija (EK) pristatė išsamią inovacijų strategiją – nuo mokslinių tyrimų iki mažmeninės prekybos. „Inovacijų sąjunga“ yra viena iš 7 Europos strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų, kurią 2010 m. birželio mėn. patvirtino valstybės narės ir kuri padės siekti Lisabonos strategijoje numatytų tikslų.

Pagrindiniai “Inovacijos Sąjungos“  elementai – kuriama Europos sąjungos partnerystė sutelkiant visas suinteresuotas šalis nacionaliniu, regioniniu, valstybiniu ir privačiu lygiu; daug dėmesio bus skiriama energetikai, “protingų” miestų kūrimui bei plėtrai, neenergetinėms žaliavomas, tvariam, produktyviam žemės ūkiui.

Europos Komisija pateiks priemones, padėsiančias lengviau gauti finansavimą, bus skatinamos mokslinių tyrimų iniciatyvos, didinamas mokslininkų mobilumas.

Europos Komisija 2011 metais pradės įgyvendinti viešojo sektoriaus ir socialinių inovacijų mokslinių tyrimų programą. Europos socialinio fondo lėšas ketinama skirti būtent socialinėms inovacijoms.

2011 m.pradžioje Komisija pateiks pasiūlymą, kap turėtų būti modernizuojami bendri standartai bei spartinamas jų priėmimas.

Informaciją pateikė:
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas