„InoConnect“ – priemonė įmonėms pasiekti užsienio partnerius

Spartūs pokyčiai technologijose, žmonių gyvenimo būde, ekonomikoje verčia, greitai, prie pokyčių taikytis ne tik su technologijomis dirbančius sektorius. Tekstilės sektorius ne išimtis. Pokyčiai įmones skatina kurti inovacijas, ieškoti naujų medžiagų, dirbti su nanotechnologijomis bei bendradarbiauti tarpusavyje.

2017m. pradžioje įmonė „Contact LT”, jau 16 metų dirbanti su verslo kontaktais tarp Lietuvos ir kitų šalių, įkūrė inovatyvios tekstilės klasterį “InnoTekstil”, kurio tikslas vienyti įmones, apjungiant veiklas, glaudžiai susijusias su aprangos, tekstilės, medžiagų sektoriumi, skatinti šios srities įmones tarpusavyje kooperuotis, vykdant bendras veiklas bei kuriant produktus su pridėtine verte.

Pastaruoju metu plėtojant mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) veiklas, susijusias su dizaino produktų prototipų ir sistemų kūrimo technologijomis, norint išlikti konkurencingais, klasterio koordinatorius nusprendė pasitelkti išorinius išteklius, reikalingus efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas bei dalyvauti Europos Sąjungos struktūrinių fondų priemonės „InoConnect“ kvietimo konkurse.

Pasinaudojant gautomis investicijomis iš ES fondų inovatyvios tekstilės klasterio „Innotekstil“ koordinatorius „Contact LT“ sėkmingai dalyvavo ketvirtajame tarptautiniame verslo renginyje Lingerie Industry Forum Liepojoje, Latvijoje bei Fast Textile Exhibition Varšuvoje, Lenkijoje.

Renginiuose užmegzti ryšiai su tarptautiniais partneriais su kuriais bendradarbiaujama ir šiandien, pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Bulgarijos tekstilės klasteriu, su tikslu kartu plėtoti MTEPI veiklas, susijusias su dizaino technologijomis bei prototipų kūrimo sistemomis.

„InoConnect“ priemonės tikslas – skatinti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per Europos įmonių tinklą (angl. Enterprise Europe Network, EEN) ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtos ir inovacijų (MTEPI) iniciatyvose ir užmegzti ryšius su tarptautiniais partneriais.