Informacija dėl UKCA ženklinimo

JK priėmė įstatyminius pokyčius, leisiančius ir toliau pripažinti CE ženklinimą (CE marking and reversed epsilon marking) daugumai į rinką pateikiamų produktų iki 2024 m. gruodžio mėn.  Šiuo sprendimu naujasis ministrų kabinetas siekia sumažinti pramonės patiriamus sunkumus esamu sunkiu ekonominiu periodu.

JK pusė taip pat apsvarstys įmanomus variantus, kaip ilgalaikėje perspektyvoje sumažinti administracinę naštą, ypač procedūras, susijusias su produktų saugumo taisyklių peržiūra (Product Safety Review).

 JK taip pat ketina įtvirtinti papildomus teisinius pakeitimus, tęsiančius 2022 m. birželį pradėtus palengvinimus ir taip pramonei suteikiant papildomo laiko. Plačiau:

  • Mažinamos verslo  patiriamos išlaidos: UKCA ženklą, kartu su kita importuotojo informacija, bus leidžiama produktams iš EEE (ir, kai kuriais atvejais – iš Šveicarijos) turėti pritvirtintus prie etiketės arba ant palydinčio dokumento iki pat 2027 m. gruodžio 31 d.
  • Kelias sutaupyti per UKCA sertifikavimosi išlaidų mažinimą: iki 2024 m. gruodžio 31 d. atliktas atitikties vertinimas CE ženklinimui bus galimas užskaityti ir UKCA ženklo gavimui. Ši taisyklė galios iki 2027 m. gruodžio 31 d. arba iki sertifikato galiojimo pabaigos datos.

Svarbu pabrėžti, kad medicinos prietaisams, statybų produktams, lynų takams, slėginiams įrenginiams, nepilotuojamų orlaivių sistemoms, geležinkelių  produktams bei jūrų įrangai taikomos taisyklės skirsis.

Daugiau informacijos apie UKCA: https://www.gov.uk/guidance/using-the-ukca-marking