Į paramą žaliosioms inovacijoms gali pretenduoti ir didelės įmonės

Ūkio ministerija kviečia ne tik smulkias ir vidutines, bet ir dideles Lietuvos įmones, norinčias diegti žaliąsias inovacijas, teikti paraiškas gauti paramą pagal papildomą Žaliosios pramonės inovacijų programos Partnerystės projektų schemos kvietimą. Kvietimo suma – 1,5 mln. eurų.

Paramą numatoma skirti veikloms, susijusioms su naujų aplinkosauginių technologijų kūrimu ar esamų modernizavimu ir su naujų inovatyvių aplinkosauginių technologijų įsigijimu ir diegimu Lietuvos įmonėse.

Šiuo papildomu kvietimu išplėstos ir projektui skiriamo finansavimo ribos. Siekiant paskatinti daugiau Lietuvos įmonių pasinaudoti parama, ji bus teikiama ir naujai inovatyviai programinei, technologinei ir gamybinei įrangai įsigyti ir diegti. Tačiau ši įranga turėtų prisidėti sprendžiant atliekų šalinimo problemas, didinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą, sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Vienam projektui įgyvendinti įmonė gali gauti paramą nuo 170 tūkst. eurų (vietoj 200 tūkst. eurų) iki 1,5 mln. eurų (vietoj 1 mln. eurų). Įmonėms bus kompensuojama iki 60 proc. įgyvendinamų projektų vertės.

Teikiant paramą, prioritetas bus skiriamas bendriems dvišaliams Lietuvos ir Norvegijos projektams, bet sąlyga pareiškėjui turėti partnerį iš Norvegijos nėra privaloma. Projekte taip pat gali dalyvauti ir Lietuvoje registruotas partneris – įmonė, mokslo ir studijų institucija, asociacija ar klasteris.

Norintieji gauti paramą paraiškas turėtų pateikti Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA) iki 2015 m. balandžio 13 dienos. Daugiau informacijos apie kvietimą rasite adresu http://www.norwaygrants.lt/ .

Parama finansuojama iš 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo lėšų.