Glaudesnė partnerystė tarp ES ir Jordanijos

Liepos 20 d. Amane (Jordanijos sostinėje) vykusiame 10-ajame ES-Jordanijos asociacijos komiteto susitikime patvirtinta glaudesnė partnerystė tarp ES ir Jordanijos. Numatyta stiprinti ryšius politikos, saugumo, prekybos bei bendradarbiavimo srityse.

Nuspręsta supaprastinti prekių kilmės taisykles, kurias Jordanijos eksportuotojai taiko prekiaudami su ES šalimis. Tai sudarys sąlygas Jordanijos gamintojams taikyti laisvesnes prekių kilmės taisykles eksportuojant į ES. Naujoji sistema bus taikoma 52-iems produktų grupėms 10 metų. Sistema galės naudotis gamintojai iš 18 regionų, kurie bus įdarbinę bent minimalų pabėgėlių iš Sirijos procentą (15 % pirmaisiais metais, 25 % – trečiaisiais).

Tai dalis ES paramos Jordanijai, siekiant sumažinti pabėgėlių iš Sirijos poveikį šalies ekonomikai.

Plačiau