Gegužės 25 d. – LIFE programos informacinė diena

Aplinkos ministerija gegužės 25-ąją kviečia į tradicinę ES aplinkos ir klimato politikos programai LIFE skirtą informacinę dieną. Renginys vyks nuotoliniu būdu. Užsiregistravusiems dalyviams bus atsiųsta transliacijos nuoroda.

Vaizdo konferencija prasidės 10 val. Kaip numato jos programa, bus apžvelgti LIFE 2022 m. kvietimai teikti paraiškas projektams, kurie skirti gamtai ir biologinei įvairovei, žiedinei ekonomikai ir gyvenimo kokybei, klimato kaitos švelninimui bei prisitaikymui prie jos ir perėjimui prie švarios energijos.

Šių metų renginio akcentas – LIFE programai jau 30 metų. Sveikinimo žodį tars Aplinkos ministerijos viceministras Danas Augutis.

Apie svarbius gero LIFE projekto paraiškos akcentus kalbės Europos klimato, infrastruktūros ir aplinkos vykdomosios įstaigos (CINEA) atstovas Šarūnas Zableckis. LIFE programos nacionalinis kontaktinis asmuo, Aplinkos ministerijos ES investicijų ir ekonominių priemonių departamento vyr. specialistė Sigita Alčauskienė aptars LIFE projektų bendrojo finansavimo iš valstybės biudžeto naujienas.

LIFE projektų vykdytojai iš Lietuvos supažindins su standartinių veiksmų projektų rengimo bei įgyvendinimo patirtimi.

Vaizdo konferencijos metu jos dalyviai galės užduoti klausimus pranešėjams. Be to, potencialūs LIFE paraiškų rengėjai galės gegužės 30 – birželio 2 d. individualiai nuotoliniu būdu konsultuotis su LIFE programos ekspertais. Pageidavimą tokiai konsultacijai reikia nurodyti registracijos formoje.

LIFE programa – vienintelė tik aplinkai, gamtos išsaugojimui ir klimato politikos veiksmams skirta ES programa. Jai paraiškas gali teikti bet kuris ES registruotas juridinis asmuo. Programos tikslas – padėti pereiti prie švarios žiedinės, energiją efektyviai vartojančios, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ir klimato kaitos poveikiui atsparios ekonomikos, o pereinant prie švarios energijos – saugoti aplinką ir gerinti jos kokybę, stabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ją didinti.

Renginio programa.

Aplinkos projektų valdymo agentūros informacija