Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendrosios įmonės kvietimai teikti paraiškas biožaliavinių sprendimų projektų finansavimui

Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė (CBE bendroji įmonė) (angl. Circular and Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE-JU)) https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/search-all-eu-institutions-and-bodies/circular-bio-based-europe-joint-undertaking-cbe-ju_lt) – tai 2 mlrd. EUR vertės Europos Sąjungos ir Biologinės pramonės sektorių konsorciumo (https://biconsortium.eu/) viešojo ir privačiojo sektorių partnerystė, kuri skatina konkurencingą žiedinę biopramonę Europoje. 

Europos žiedinės biožaliavinės ekonomikos bendroji įmonė paskelbė kvietimus teikti paraiškas naujoviškų, tvarių ir žiediniu principu veikiančių biožaliavinių – iš atliekų ir biomasės pagamintų medžiagų ir produktų – sprendimų finansavimui.

CBE bendroji įmonė finansuos projektus, kurių MTEPI technologinio parengtumo lygiai yra nuo TPL3 iki TPL8, taip pat ir koordinavimo bei palaikymo veiklas biožaliavinės pramonės šakose, įskaitant medžiagas, statybą, žemės ūkio maisto produktus ir kt. Šiais kvietimais siekiama paskatinti žiediškumą ir tvarius sprendimus bei sumažinti priklausomybę nuo iškastinių žaliavų.

Paraiškų pateikimo terminas – 2023 m. rugsėjo 20 d. (17:00 CET)

Plačiau: https://www.cbe.europa.eu/open-calls-proposals