Europos Žemės stebėjimo programai pasiūlyta skirti 5,8 milijardo Eurų

Europos Komisija pasiūlė finansuoti GMES (Pasaulio aplinkos ir apsaugos stebėjimo sistemą) programą 2014-2020 metų periode 5,8 mlrd. EUR. ir teigia, kad tai yra būtina.
Komisija siūlo sukurti specialų fondą, kuris būtų atskiras nuo ES biudžeto ir būtų panašus į Europos Plėtros Fondą, kurio finansavimui būtų renkami ištekliai iš visų 27 ES narių atsižvelgiant į jų bendrą nacionalinį produktą. Tam, kad sukurti tokį modelį reikalingas visų 27 narių susitarimas. Jei būtų sukurta, programa būtų koordinuojama Komisijos, o jos finansinis valdymas būtų patikėtas Pasaulinės navigacijos palydovų sistemos agentūrai (GSA).
Viceprezidentas Antonio Tajani, atsakingas už pramonę ir verslumą, pasakė: „Tam, kad turėtų atkirtį nuolat didėjantiems pasauliniams įšūkiams Europa turi pati turėti gerai koordinuojamą ir patikimą žemės stebėjimo sistemą. GMES programa žymiai padidintų su kosmosu susijusius tyrimus ir pagreitintų ekonomikos atsigavimą, bei tuo pačiu prisidėtų prie šių dienų kasdienių problemų, su kuriomis susiduria Europiečiai, sprendimų.“
Aivaras Knieža
Projekto vadovas – koordinatorius
Enterprise Europe Network