Europos verslo prognozė: iššūkiai, laukiantys 2021 metais

28-as metinis EUROCHAMBRES ekonomikos tyrimo leidimas atskleidžia COVID-19 poveikio mastą verslui visoje Europoje, o tai numato labai sunkius ateinančius metus. Išvados sustiprina rūmų raginimą imtis skubių priemonių finansiniam likvidumui palaikyti ir patekimui į rinką stiprinti, taip pat pabrėžiama verslui tinkamo požiūrio į ES ilgalaikę politikos darbotvarkę būtinybė.

Paskelbtame tyrime pateikiama Europos verslo bendruomenės ateinančių metų lūkesčių apžvalga, pagrįsta daugiau nei 58 000 įmonių iš 29 šalių atsakymais. Rezultatai rodo, kad sumažėjo visi rodikliai – pardavimai vidaus rinkoje, eksportas, užimtumas, investicijos ir bendras verslo pasitikėjimas.

Verslas visoje Europoje patyrė dvigubą gamybos ir vartojimo apribojimų suvaržymą, nes 2020 m. pradžioje buvo pradėtos taikyti priemonės COVID-19 plitimui kontroliuoti. Tai, kartu su nuolatiniu netikrumu dėl situacijos  ateinančiais mėnesiais, labai slegia verslininkus.

Kalbėdamas per internetinį tyrimo pristatymą, EUROCHAMBRES prezidentas Christophas Leitlas pabrėžė, jog reikia kuo skubiau organizuoti paramą verslui: „Politikos formuotojai teisūs planuodami ilgalaikį ekonomikos atkūrimą, tačiau jie turi būti atsargūs ir įvertinti trumpąjį  laikotarpį, kuris gali būti kritinis daugeliui Europos verslų“.

EUROCHAMBRES pabrėžia bendrąją rinką ir ES atkūrimo planą kaip dvi galingas priemones, padedančias įmonėms išlikti ir skatinti atsigavimą. „Matėme, kad krizės metu grįžo laisvo judėjimo apribojimai, kurie, mūsų manymu, buvo praeitis. Jei Europa nori atsigauti, turime greitai pakeisti šią tendenciją ir padvigubinti pastangas, kad būtų sukurta visiškai veikianti bendroji rinka.“, – komentavo prezidentas Leitlas.

Tyrimo rezultatai pabrėžia kritinį investicijų paramos poreikį, todėl EUROCHAMBRES taip pat ragina institucijas greitai susitarti dėl 1,85 trln. eurų vertės atkūrimo paketo, kuris taip pat gali prisidėti prie verslui palankaus požiūrio Europai pereinant prie žaliosios ir skaitmeninės ekonomikos.

 

Daugiau informacijos (anglų kalba):