Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia Lietuvos įmones teikti paraiškas Europos geros praktikos apdovanojimams darbuotojų saugos ir sveikatos srityje

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) kviečia siūlyti kandidatus vienuoliktiems Europos geros praktikos apdovanojimams darbuotojų sveikatos ir saugos srityje. Apdovanojimai, kaip 2012–2013 m. Saugių darbo vietų kampanijos dalis, bus skirti įmonėms arba organizacijoms už išskirtinius, naujai įdiegtus sprendimus skatinant vadovus ir darbuotojus aktyviai bendradarbiauti siekiant stiprinti darbuotojų saugą ir sveikatą.
Saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“
Europos kampaniją organizuoja Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra kartu su valstybėmis narėmis ir Europos Sąjungai pirmininkaujančia šalimi. Viena iš pagrindinių kampaniją remiančių veiklos rūšių – Europos geros praktikos apdovanojimų konkursas, organizuojamas siekiant nustatyti geros praktikos pavyzdžius, susijusius su įmonių vadovų ir darbuotojų bendromis pastangomis mažinant riziką darbe, plėtojant darbuotojų saugos ir sveikatos prevencijos kultūrą.

Išsamesnė informacija apie kampaniją ir paraiškos forma

Paraiškos apdovanojimams priimamos iki 2012 m. rugsėjo 10 d.
Paraiškas teikti:
Valstybinė darbo inspekcija,  Algirdo g. 19, LT-03607 Vilnius
Kontaktinis asmuo: Nerita Šot
Tel. 8~5 2603472, el. paštas: nerita.sot@vdi.lt