Europos Sąjungos Tarybai pirmininkauja Lenkija

2011 m. antrojo pusmečio prioritetai: ekonomikos augimas, saugumo Europoje didinimas ir glaudesni santykiai su ES rytų ir pietų kaimynėmis.
Lenkija perima pirmininkavimą tokiu metu, kai susirūpinimą tebekelia netolygus ekonomikos atsigavimas, Graikijos skolų krizė ir politinis nestabilumas Šiaurės Afrikoje.
Ekonomikos augimas
Vienas iš ateinančio pusmečio Lenkijos prioritetų (http://pl2011.eu/sites/default/files/users/shared/o_prezydencja/programme_of_the_polish_presidency_of_the_council_of_the_eu.pdf) – pasiekti, kad ES šalys labiau koordinuotų savo veiklą ir dėl to ekonomika atsigautų sparčiau, būtų kuriama daugiau darbo vietų.
Ji remia bendrosios rinkos akto (http://ec.europa.eu/internal_market/smact/index_lt.htm) pasiūlymus, kuriuos priėmus Europoje bus lengviau įsikurti ir užsiimti verslu. Vienas iš jų – tarptautinių skaitmeninių paslaugų ir internetinės prekybos plėtojimas.
Daug dėmesio skiriama ir viešųjų finansų stabilumui. Lenkija stebės, ar ES šalių biudžetai atitinka tikslus, dėl kurių susitarta pirmąjį šių metų pusmetį.
Šį pusmetį valstybės narės pradeda derybas dėl 2014-2020 m. biudžeto pasiūlymų (http://europa.eu/press_room/pdf/a_budget_for_europe_2020_en.pdf). Lenkija ragina vadovus ES lėšas skirti augimui skatinti, pavyzdžiui, investuoti į svarbiausią infrastruktūrą ir įgūdžių ugdymą.
Be kita ko, darbotvarkėje – pasiūlymai, kaip geriau reguliuoti finansų rinkas, kad būtų išvengta dar vienos krizės.
Maistas, energija ir saugumas
Kitas prioritetas – siekti bendros pozicijos maisto ir energijos tiekimo, saugumo ir gynybos srityse.
Šiuo metu vykstančia bendrosios žemės ūkio politikos reforma visų pirma turėtų būti siekiama užtikrinti maisto saugą, skatinti darnią žemdirbystę ir vystyti kaimo vietoves.
Lenkija sieks, kad būtų įgyvendinta bendra energetikos strategija (http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm), kuria didinamas ES pajėgumas užsitikrinti tarptautinėse rinkose patikimesnį ir pigesnį energijos tiekimą.
Be to, Lenkija norėtų, kad būtų glaudžiau bendradarbiaujama saugumo ir gynybos srityje. Ji sieks geresnio sienų kontrolės koordinavimo ir veiksmingesnio atsako į krizes ir ekstremalias situacijas.
Santykiai su kitomis šalimis
Pirmininkaujanti šalis sieks glaudesnių ES ryšių su į rytus nuo ES esančiomis šalimis: Armėnija, Azerbaidžanu, Gruzija, Moldova, Ukraina ir Baltarusija. Lenkija tikisi pažangos derybose dėl asociacijos susitarimų, kuriais šalinamos prekybos kliūtys ir liberalizuojamas vizų režimas.
Lenkija remia ES plėtrą, visų pirma galutinius Kroatijos žingsnius narystės link ir tebevykstančias derybas su Turkija ir Islandija.
Dar vienas programos punktas – bendras požiūris į tai, kaip skatinti Šiaurės Afrikos šalis siekti demokratijos.
Lenkijos pirmininkavimas ES Tarybai (http://pl2011.eu/en).
Susijusios nuorodos
Pirmininkauti ES Tarybai pradeda Vengrija (http://ec.europa.eu/news/eu_explained/110103_lt.htm)

 

Informaciją pateikė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas