Europos Sąjungos politikos gairės turizmo sektoriui

Europos Komisijos Įmonių ir pramonės generalinis direktoratas paskelbė dvi viešas konsultacijas turizmo sektoriui:

1. „Europos turizmo ateitis“ – siekiama nustatyti šio sektoriaus pagrindinius iššūkius ir galimybes
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7150

2. „Europos Sąjungos turizmo verslo, viešojo administravimo ir kitų suinteresuotų šalių reglamentavimo ir administravimo sistema“ – siekiama identifikuoti visas Europos Sąjungos (ES), nacionalines, regionines ir vietines politikos iniciatyvas bei administravimo praktikas, kuriose būtų galima mažinti reglamentavimo ir administravimo naštą smulkiam verslui, taip pat ir ES turizmo vietovėms, valstybinėms įstaigoms ir Europos arba šalių, esančių už Europos ribų, turistams lankantiems ES šalis nares
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7151

Šių konsultacijų rezultatai, kuriuos analizuos Europos Komisija, suteiks naudingos informacijos formuojant ateities politikos veiksmus. Rezultatai taip pat bus panaudoti kuriant dokumentą, kurį 2014 m. liepos mėn., Italijai pirmininkaujant Europos Tarybai, Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani pristatys 2014 Europos turizmo forume.

Konsultacijos tęsis iki 2014 m. kovo 15 d.

 

Informaciją parengė:
Marijus Muralis
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadybininkas