Europos Sąjungos parama Lietuvos ir Estijos mikroįmonėms

Siekiant padidinti mikrokreditus Lietuvoje ir Estijoje, „Finora Capital“ buvo suteikta 2 mln. EUR Europos investicijų fondo (EIF) paskola pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI).

Sandoryje numatyta, kad „Finora Capital“ suteiks naujas ilgalaikes paskolas palankiomis sąlygomis daugiau kaip 100 mikroįmonių Lietuvoje ir Estijoje.

Lietuvos ir Estijos mikroįmonės, patiriančios sunkumų dėl COVID-19 krizės, turės daugiau galimybių gauti reikalingą finansavimą. Šiame naujame EIF ir finansų tarpininko „Finora Capital“ sandoryje, kuris sudarytas pagal Europos Sąjungos užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI), numatyta, kad mikrokreditus turėtų gauti ne mažiau kaip 100 įmonių. „Finora Capital“ teikiamos ilgalaikės apyvartinio kapitalo paskolos bus labai svarbios užtikrinant įmonių likvidumą ekonomikos atsigavimo po COVID-19 laikotarpiu.

„Finora Capital“ yra licencijuota Estijos kredito teikėja, visiškai skaitmeninė alternatyvaus finansavimo bendrovė. Estijos ir Lietuvos mažosioms ir vidutinėms įmonėms ji teikia faktoringo, išperkamosios nuomos paslaugas, paskolas su užstatu, apyvartinio kapitalo paskolas ir garantijas. EIF paskola leis „Finora Capital“ suteikti paskolas ir išperkamosios nuomos paslaugas daugiau mikroįmonių palankesnėmis sąlygomis nei iki šiol.

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Komisijos narys Nicolas Schmitas sakė: „Smulkusis verslas Europoje per pandemiją patiria labai didelių sunkumų. Todėl ES daro viską, kad paremtų mažąsias įmones ir išsaugotų darbo vietas. Finansinė parama pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą leis Estijos ir Lietuvos mikroįmonėms lengviau gauti paskolas, padėsiančias atgaivinti ir išplėtoti jų verslą.“

 

Daugiau informacijos (anglų k.): https://www.eif.org/what_we_do/equity/news/2021/finora-capital-estonian-lithuanian-micro-enterprises-receive-european-support.htm

Europos Komisijos atstovybės Lietuvoje informacija