Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos žaislų saugumo taisyklės

Nuo šiol Europos Sąjungos rinkoje nebeliko vietos pavojingiems arba turintiems defektų žaislams. 2011-07-20 įsigaliojo naujos taisyklės kurių pagalba bus galima užtikrinti aukščiausio saugumo lygio reikalavimus pasaulyje.
Kiekviena šalis narė turės užtikrinti, kad rinkos priežiūros institucijos atliktų adekvačius patikrinimus šioje srityje tiek importuojamiems žaislams ar jų gamybos medžiagoms iš ES nepriklausančių šalių, tiek iš šalių narių. Patikrinimų metu suradus pavojingų žaislų jie bus nedelsiant konfiskuojami.
Šios taisyklės taip pat suteikia daugiau įsipareigojimų žaislų gamintojams, importuotojams ir distributoriams. Prieš paleidžiant naują žaislą į rinką jie turės identifikuoti pavojus ir potencialias jų naudojimo grėsmės atlikdami saugumo patikrinimus. Gamintojai taip pat įpareigoti užtikrinti kiekvieno žaislo identifikavimą – kiekvienas žaislas turės turėti identifikacijos vardą, numerį ir gamintojo adresą.
Daugiau informacijos rasite čia…
Enterprise Europe Network
(Europos verslo ir inovacijų tinklo) projekto vadovas